แบบสอบถามการให้บริการของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ปี 2560
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อใช้บริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้นำผลสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอความร่วมมือท่านโปรดกรอกแบบสอบถามชุดนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานะผู้ขอรับบริการ
3. วัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการคำชี้แจง: โปรดกำหนดระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของสำนักงาน กสทช. โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่าน
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
2. มีความเอาใจใส่ รับฟังปัญหาและข้อสอบถามด้วยความเต็มใจ
3. ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4. การแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสม
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
6. ความสะดวกสบายของสถานที่ที่มาติดต่อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms