Betalning för boken Såld på nätet.

OBS! FÖNSTRET FÖR ATT KÖPA BOKEN MOT SIN INFORMATION HAR UPPHÖRT. INGA FLER FÖRSÄLJNINGAR KOMMER ATT SKE I UTBYTE MOT PERSONLIG INFORMATION. BETALNINGAR SOM KOMMER IN KOMMER ATT UNDERKÄNNAS. GÖR DIG SJÄLV EN TJÄNST ISTÄLLET - KÖP BOKEN I EN BOKHANDEL. NEDAN KAN DU SE VAD MAN TIDIGARE BEHÖVDE BETALA MED FÖR ATT FÅ EN BOK.

  Generellt

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Utbildningsrelaterat

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Du på nätet

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Din smak

  Välj det alternativ som bäst beskriver din smak
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Din hälsa

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Din ekonomi

  This is a required question
  This is a required question
  Kläder
  Resor
  Mat
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Arbetsrelaterat

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Din karaktär

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Du och staten

  Har du någonsin fuskat med skatten?
  Har du pengar i annat land?
  Har du någonsin anlitat svart arbetskraft?
  Har du någon gång medvetet valt att inte betala TV-licensen?
  Har du någon gång gjort en tillbyggnad utan att först söka nödvändigt bygglov?
  Har du någonsin sökt information om hur man bygger en bomb?
  Har du någonsin byggt en bomb?
  Äger du ett vapen olagligt?
  Har du någonsin köpt ut alkohol till minderåriga?
  Har du någonsin blivit dömd för något brottsligt?
  Har du någonsin fuskat med statliga bidrag?
  Please enter one response per row

  Dina åsikter

  Ska monarkin få finnas kvar?
  Ska samkönade äktenskap vara tillåtna?
  Bör vi fortsatt ta in flyktingar till Sverige?
  Ska vi fortsatt vara med i EU?
  Ska vi fortsatt satsa på kärnkraft?
  Bör upphovsrätten avskaffas och fildelning tillåtas?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Till sist, vem du är

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Betalningsvillkor

  Detta Avtal om Användardata (“Avtalet”) är idag träffat mellan (1) Såld på Nätet, (“Såld på Nätet/Vi/Vår”) och (2) Användaren, identifierad med den Användardata som är överförd (“Användaren/Du/Dig/Dina”) I utbyte mot, och som betalning för ett exemplar av boken Såld på nätet skulle vi vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till oss, i enlighet med villkoren i detta avtal. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för olika syften och dela med oss av dem till tredje part. Syftet med att samla in din Användardata är till exempel att använda densamma som betalningsmedel i varierande transaktioner. Du godkänner detta och explicit att vi inte kan hållas ansvariga för hur tredje part använder din Användardata. Din Användardata ska ses som en full betalning för boken Såld på nätet i enlighet med villkoren nedan. På samma sätt som med pengar bygger även denna valuta på ett förtroende i att värdet är garanterat och riktigt. Vi kommer att granska inskickad Användardata för till exempel se om den är förfalskad eller inte fullständig och förbehåller oss rätten att inte godta inskickad Användardata som betalning utan vidare förklaring. Får du en bok på posten har vi godtagit din Användardata som betalning för boken. Vi sparar inskickad Användardata även om den har bedömts inte utgöra fullgod betalning för boken. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är presenterade som ett frågeformulär i anslutning till detta avtal, men kan till exempel innehålla namn, ålder, adress, civilstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, personuppgifter som rör din hälsa, uppgifter rörande ditt sexualliv och sexuella preferenser, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifter som du har lämnat kan komma att lämnas ut till externa mottagare. Genom att klicka i rutan ”jag godkänner avtalet” lämnar du ditt samtycke till att Såld på Nätet behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående och villkoren nedan, genom att godkänna detta bekräftar du också att du har läst igenom detta avtal. Du verifierar också att all lämnad Användardata är korrekt. VILLKOR 1. Användardata 1.1 Personlig användardata. Såld på Nätet avser att samla in den användardata som du överlämnar till oss, oberoende av på vilket sätt du delar med dig av den. I anslutning till detta avtal finns ett formulär där du kan dela med dig av personlig användardata av varierande slag. Exempel på användardata du kan dela med dig av är: namn, ålder, adress, civilstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, personuppgifter som rör din hälsa, uppgifter rörande ditt sexualliv och sexuella preferenser, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid. Även bilder och avbildningar kan vara användardata som vi samlar in. Denna lista är inte uttömmande och det är alltid den faktiska användardata du lämnar som är den du godkänner att vi använder. 1.2 Automatisk datainsamling. Vi kan komma att samla in användardata som din webbläsare skickar till oss. Detta kan vara identifierad information, information om början, slutet, omfattningen av varje användning av denna webbsida och relaterade sidor till exempel följande uppgifter: • Webbläsartyp och version • Operativsystem • Webbplats du kom ifrån (refererande URL) • Webbsida du besöker • Datum och tid för ditt besök • Din IP-adress De exakta datatyper som vi vid varje tillfälle samlar in kan komma att variera beroende på teknisk tillgänglighet och den programvara du använder. Denna lista är inte uttömmande och det är alltid den faktiska användardata du lämnar eller tillgängliggör, genom inställningar i till exempel webbläsaren, som är den godkänner att vi använder. 2. Behandling av Användardata 2.1 Vi behåller din användardata så länge det är nödvändigt att uppfylla syftet för vilket den samlades in och så länge vi anser att användardatan har ett värde eller som krävs enligt tillämpliga lagar. 2.2 Vi lagrar och bearbetar Användardata genom Googles webbaserade program och tjänster. Då inget är totalt hackningssäkert garanterar vi inte säkerheten för hur din information lagras av oss, även om vi gör vårt yttersta för att inga obehöriga ska komma åt Användardata. Du godkänner att vi inte kan hållas ansvariga om någon obehörig kommer över Användardata, till exempel genom dataintrång. 2.3 Som tack för att Google låter oss använda deras servrar och program för hantering och transaktion av Användardata delar vi med oss av Användardata till Google genom att den lagras i deras tjänst. Vi kan inte garantera vad de gör med din Användardata. Läs igenom deras villkor för att få dig en uppfattning (länk finns längst ner på denna sida). 2.4 Din Användardata lagras på en server någonstans i världen. Vi kan inte garantera var eller att det är inom Europeiska Unionen. Potentiella länder för lagring av Användardata är Kina och Nordkorea. Du godkänner specifikt att din Användardata får lagras var som helst i världen. 2.5 Registerutdrag. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Om vi godkänner din Användardata som betalning och skickar en bok till dig kan du komma att få ett registerutdrag medskickat och detta är i så fall att anse som ett registerutdrag för det året. Registerutdraget kan innehålla • Ett utdrag med alla de personuppgifter vi har registrerade om dig • Var uppgifterna har hämtats • Vad uppgifterna används till • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut 2.6 Rättelse. Du har rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Rättelse ska skickas med e-post till vår adress från den e-postadress du har angivit i din Användardata. Vi sparar den Användarinformation som finns lagrad hos oss för så länge vi kan komma att behöva den. 2.7 Åldersgräns. Du måste vara över 18 år för att få använda detta betalningssätt och betala med din information. 3. Användning av Data 3.1 Genom att godkänna detta avtal friskriver du dig alla rättigheter till din Användardata som du har lämnat till oss. 3.2 Du frånsäger dig också allt inflytande över hur vi får använda Användardatan enligt detta avtal och tillämplig lag. Vi kan komma att sälja, ge bort, överföra och publicera offentligt din information. Vi kan till exempel komma att i aggregerad och i individualiserad form publicera information om de som har interagerat med oss och deras vanor och intressen, både i avidentifierad form och identifierad. Detta gäller både textbaserad information och bilder. 3.3 Tredje part. Vi kan behandla och lämna ut dina Användardata till tredje part, såsom kunder, samarbetspartners, annonsörer, leverantörer och rådgivare. Anställda och kontrakterade hos tredje part kan också komma att ta del av Användardata. Vi kommer efter bästa förmåga informera tredje part om de restriktioner i förhållande till Användardata som finns i detta avtal. Vi tar dock inte på oss något ansvar för hur tredje part hanterar Användardata och du godkänner explicit detta. 3.4 Riktad information till Dig. Vi kan komma att regelbundet skicka information som vi tror är intressant för dig. Denna information kan komma direkt från oss eller från tredje part. Du godkänner att information får skickas till dig via de kontaktuppgifter du har lämnat. Uttryckligen godkänner du att vi och/eller tredje part får skicka SMS till ditt mobilnummer och e-post till din e-postadress. 4. Återkallelse av samtycke 4.1 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av Användardata som utförs med stöd av personuppgiftslagen och som bara är tillåten om den registrerade har lämnat sitt samtycke. 4.2 En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare personuppgifter som kräver samtycke av dig därefter inte kommer att samlas in eller på annat sätt behandlas. Användardata som redan har samlats in kommer trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket så länge den har ett värde för oss, men uppgifterna kommer till exempel inte uppdateras eller kompletteras. Användardata kan komma att sållas för att om nödvändigt hållas aktuella och korrekta. 4.3 Återkallelsen ska vara muntlig och ska vara ställd till oss, vi kommer att bekräfta att vi mottagit återkallelsen. Du har bevisbördan för att en återkallelse har gjorts och för uppgift om när den gjordes. 5. Kontakt 5.1 All kontakt rörande detta avtal eller Användardata ska ske till Såld på Nätet via kontaktuppgifterna nedan. Adress: Att: Såld på nätet Care of: Ordfront Box 17506 118 91 Stockholm E-postadress: privacy@saldpanatet.se 6. Bokleverans 6.1 Din lämnade Användardata är att anse som fullgod betalning för boken Såld på nätet först efter att vi har verifierat kvaliteten på din Användardata. För att kunna utvärdera kvaliteten behöver vi ta del av din Användardata. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera inskickad Användardata som betalning utan att ange skäl eller specifikt meddela dig. Din Användardata kan komma att fortsatt behandlas av oss även om den inte accepteras som fullgod betalning. 6.2 Vi kommer att skicka boken till den av dig angivna adressen som bekräftelse på att din Användardata har godtagits som fullgod betalning. Ingen annan bekräftelse kommer att skickas ut. 6.3 Vi skickar endast ut böcker till adresser inom Sverige. 7. Övrigt 7.1 Lag. Detta avtal ska tolkas enligt svensk lag. 7.2 Tvistelösning. En eventuell tvist med anledning av detta avtal ska lösas i offentlig domstol i Sverige. 7.3 Strider något i avtalet med gällande lag gäller för övrigt alla andra delar av avtalet. 8. Certifiering Du som användare certifierar härmed att all Användardata du har uppgivit eller tillgängliggjort för insamling är dig veterligen sanningsenlig och korrekt och att den rör dig själv. Att ange Användardata för annan person är uttryckligen förbjudet. Du certifierar också att du är över 18 år. Personer under 18 år får ej använda sig av denna betalmetod och deras betalningar kommer att underkännas.
  This is a required question