ПЛАСТИКА
ОШ Жарко Зрењанин, Београдска 8, 23300 Кикинда
контакт: branislavadilber@gmail.com
Пластика је природан материјал? *
Ознака на пластичној амбалажи нам говори? *
Captionless Image
Рециклажа је издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење.? *
Пластична флаша ће се разложити за? *
Рециклажа пластике је добра јер се њом смањује загађење животне средине?
Clear selection
На контејнеру у ком се скупља пластика за рециклажу стоји ознака ПЕТ? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy