แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องความสำคัญและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วคลิกเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียว
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
Your answer
1.ข้อใดอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์ที่สุด ? *
2. กิจกรรมที่จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์มีลักษณะอย่างไร ? *
3. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ *
4.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ? *
5. โครงงานใด จัดอยู่ในโครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ ?
6. โครงงานใดจัดอยู่ในโครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน ? *
7. โครงงานใดจัดอยู่ในโครงงานประเภททดลองทฤษฎี ? *
8. โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามไว้ด้วย โครงงานดังกล่าวจัดเป็นโครงงานประเภทใด ? *
9. โครงงานพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นโครงงานประเภทใด ? *
10. เกมคอมพิวเตอร์จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy