Ankieta dla mieszkańców miasta Jasła dotycząca występowania zjawiska przemocy w rodzinie
Ankieta ma na celu określenie skali przemocy w mieście Jaśle oraz poznanie doświadczeń i opinii mieszkańców na temat rodzajów aktów przemocy. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną zawarte w „Diagnozie zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła wraz z ustaleniem populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie”. Działanie zgodne z zadaniem 1.1.1. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 – 2020”.
Dziękujemy za uzupełnienie ankiety!
1. Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła ? *
2. Czy spotkał/a się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie? *
3. Czy w Pana/ Pani rodzinie dochodzi do przemocy w rodzinie? *
4. Kto wobec Pana/Pani stosuje przemoc? *
5. Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej osobą doświadczającą przemocy w rodzinie? *
6. Kto według Pana/ Pani wiedzy jest najczęściej osobą stosującą przemoc w rodzinie ? *
7. Jakie formy przemocy według Pana/ Pani mogą mieć miejsce w rodzinie ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
8. Czy słyszał/a Pan/ Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle? *
9. W jakich instytucjach Pana/Pani zdaniem udzielana jest pomoc osobom uwikłanym w przemoc na terenie miasta Jasła ? ( Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
10. Co powinno się zmieniać, by działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy były bardziej skuteczne? ( Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Metryczka: *
Wiek *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.