Právněhistorická konference „Právo v běhu času“ a konference právních romanistů ČR a SR „Římské právo a křesťanství“

Závazná přihláška k účasti na konferenci
Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question