Dotazník pro obyvatele - Program rozvoje obce Bernartice
Vážení spoluobčané,
naše obec se zapojila do projektu „Obnova a rozvoj života na venkově“, v rámci kterého je i tento dotazník. Obracíme se na Vás s otázkami, které nás zajímají, a Vaše odpovědi nám pomohou určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování v jednotlivých oblastech. Rádi přivítáme i věcné připomínky k jiným problémům, které jsme zde nepodchytili. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad k rozhodování v rámci projektu a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Výsledky dotazníku budou zveřejněny na webových stránkách obce a na besedě s občany Bernartic.


Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.
Mgr. Aleš Chromík
starosta obce
1. Jak se Vám v Bernarticích žije? *
2. Co se Vám na naší obci nejvíce NELÍBÍ? (vyberte maximálně 3 možnosti) *
Required
3. Pokud se Vám nelíbí něco dalšího, napište:
Your answer
4. Co se Vám naopak v naší obci nejvíce LÍBÍ?
Your answer
5. Jaké služby Vám v obci schází?
Your answer
6. Jak hodnotíte dostupnost obce veřejnou dopravou? *
7. Pokud máte k veřejné dopravě výhrady, napište jaké:
Your answer
8. Má obec investovat do… *
ano
ne
nevím
a) stavby dalších chodníků?
b) rozšíření míst pro odpočinek (lavičky)?
c) "zelené energie" - solární panely, větrné elektrárny?
d) parkoviště pro bytové jednotky "za hospodou"?
e) rekonstrukce rybníku v Horních Heřmanicích?
9. Chybí v Bernarticích nájemní byty? *
10. Jste spokojeni s... *
ano
ne
nevím
a) internetovým pokrytím v obci?
b) hlášením rozhlasu (SMS, email, aplikace)?
c) webovými stránkami obce?
11. Měla by se obec zaměřit na pozemky pro výstavbu rodinných domů? *
12. Měla by se obec zaměřit na rozšíření internetu optickým kabelem? *
13. Péče o veřejnou zeleň je? *
14. Jak jste spokojeni s…......... (Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni): *
1
2
3
4
5
nevím
a) kvalitou místních komunikací?
b) kvalitou mostů?
c) kvalitou ovzduší v Bernarticích?
d) kvalitou zimní údržby komunikací?
e) dopravní situací (jak na státních, tak na místních komunikací)?
f) kvalitou chodníků v obci?
g) dostupností volnočasových aktivit?
h) dostupností služeb?
ch) udržováním vzhledu autobusových zastávek?
i) se vzhledem vývěsek po obci?
j) přístupem pracovníků na OÚ?
k) kvalitou služeb v pohostinstvích provozovaných obcí?
15. Pokud Vám nevyhovuje kvalita místních komunikací, napište kde (které ulice):
Your answer
16. Pokud máte výhrady k dopravní situaci v obci, napište je (co a kde upravit, kde omezit rychlost, jaké zlepšení):
Your answer
17. Pokud vám nevyhovuje kvalita zimní údržby komunikací, napište proč a kde (které ulice):
Your answer
18. Schvalujete případný zákaz volného pálení listí a drobných větví? *
19. Schvalujete případný zákaz hlučných prací – např. řezání, sekání o nedělích a svátcích? *
20. Chybí v obci dopravní zrcadla? Pokud ano, napište kde:
Your answer
21. Umístili byste někde po obci retardéry? Pokud ano, napište kde:
Your answer
22. Uvítali byste v obci koupaliště s přírodním čištěním vody (biotop)? *
23. Partnerství s městysem Diedorf (Německo) vidíte jako: *
24. Uvítali byste rozšíření sportovního vyžití pro dospívající a dospělé (např. posilovací stroje v intravilánu obce)? *
25. Pokud byste uvítali sportovní vyžití pro dospívající a dospělé, napište co:
Your answer
26. Uvítali byste další dětské hřiště – mimo mateřskou školku? *
27. Pokud ano, kde?
Your answer
28. Navštěvuji Tančírnu v Račím údolí a její kulturní program: *
29. Pokud máte výhrady k třídění odpadu, napište je (např. stávající skladba a počet velkoobjemových nádob na tříděný odpad, další místa pro umístění kontejnerů, zrušení stávajícího místa na kontejnery, z jakého důvodu apod.):
Your answer
30. Má obec zavést evidenci sběru komunálního odpadu a motivovat obyvatele Bernartic k většímu třídění snížením poplatku za popelnice? *
31. Otázky k bioodpadu: *
ano
ne
nevím
a) Máte doma kontejner na bioodpad?
b) Kompostujete?
c) Je případné zpoplatnění za přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad až k domu v pořádku?
32. Základní směr rozvoje obce: *
33. Měla by se obec zaměřit na vytváření podmínek pro podnikání a rozšíření pracovních příležitostí? *
34. Má obec jako zřizovatel základní školy usilovat o vytváření podmínek pro zapojení odborníků jako asistent pedagoga, speciální pedagog, dětský klinický psycholog, a to pro potřeby žáků, rodičů a pedagogického sboru? *
35. Máte v Bernarticích trvalé bydliště? *
36. Ve které části obce žijete? *
37. Jste: *
38. Váš věk: *
39. V obci: *
40. Typ Vaší domácnosti: *
41. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy