فرم شرکت های داوطلب حمایت و اسپانسرینگ جمعیت امام علی

در صورتی که شرکت حقوقی شما مایل است حامی مالی جمعیت امام علی باشد، لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل فرمائید.
پس از بررسی درخواست ها، از طرف جمعیت امام علی با روابط عمومی شرکت تماس گرفته می شود و نحوه همکاری در خصوص اسپانسرینگ و خدمات متقابل جمعیت امام علی به عنوان حامی معنوی شرکت شما، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question