Rozwój to myślenie pytaniami
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy pt. "Rozwój to myślenie pytaniami" organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w spotkaniu.

Data: 7.11.2019 r.
Miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Godziny: 12:00 - 14:15

Formularz zgłoszeniowy dla jednego nauczyciela.

Dodatkowych informacji udziela koordynator sieci - Mariola Szczepańska (mariola.szczepanska@wmbp.edu.pl)
Email *
Imię i nazwisko nauczyciela *
Telefon kontaktowy *
Miejsce pracy *
np. Szkoła Podstawowa Nr 100 w Elblągu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia oraz przesyłanie ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych do wycofania się z tej zgody. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wycofania się ze zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych – zaprzestanie przesyłania ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Clear selection
Ważne!
Po kliknięciu "Prześlij" na adres e-mail podany powyżej powinna zostać przesłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. W przypadku jej braku proszę o sprawdzenie folderu z niechcianymi wiadomościami (Spam).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMBP. Report Abuse