แบบประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม
ด้านบริหารจัดการ 1.ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับการอบรม ตามที่ วช. กำหนด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.การมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิชาการ 4.ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมาอบรมหลักสูตรนี้ 1. ประโยชน์แก่ตัวเองและสถาบัน *
2. ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย *
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 3.1 เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy