ลงทะเบียนออนไลน์อบรมฐานข้อมูล CEIC
วันที่อบรม วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

* สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของนิด้าเท่านั้น

CEIC Data เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคให้ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีที่มาจากแหล่งหน่วยงานของข้อมูลโดยตรง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่าง ๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุน มีการรวบรวม จัดเก็บ และทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย
1) ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ
2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium) ระหว่างประเทศ เช่น IMF องค์กรทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาล รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก (World Trend Database)
4) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน (Daily Database)
5) ฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม (Sector Database) และ
6) ฐานข้อมูล AEC Premium โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Primary Data) เช่น หน่วยงานรัฐประเทศต่าง ๆ และองค์กร

*** สิ้นสุดการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560


คำนำหน้านาม
ชื่อ-สกุล
Your answer
คณะ/หน่วยงาน
รหัสนักศึกษา (ถ้ามี)
Your answer
อีเมล *
Your answer
หมายเหตุ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms