Formularz zapisu - Trening uważności Metodą Eline Snel© "Uwaga, to Działa!", WELL ME, grupa 5-8 lat, poniedziałek, 16:00 - 16:50, od 11 października do 6 grudnia 2021
Zapraszam na trening uważności (ang. mindfulness) dla dzieci, w wieku 5-8 lat, Metodą Eline Snel © „Uwaga, to działa!”, autorki światowego bestellera "Uważność i spokój żabki". Trening jest wzorowany na popartym badaniami naukowymi treningu MBSR Jona Kabat-Zinn'a.

Zajęcia będą się odbywać przez 8 tygodni w poniedziałki, od 16:00 do 16:50. Pierwsze spotkanie - 11 października 2021.

Lokalizacja: WELL ME, Obrońców Westerplatte 34, 80-317 Gdańsk

Cena: 650 zł

Liczba miejsc w grupie: 12. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca: Violetta Halliday, certyfikowana nauczycielka Metody Eline Snel © "Uwaga, to działa!", więcej informacji: https://mindfulnessdladzieci.com.pl/o-mnie/ Tel: 506 996 993, e-mail: kontakt@mindfulnessdladzieci.com.pl

PO CO MOJEMU DZIECKU TAKI TRENING?
Dzieci najczęściej nie wiedzą, jak koncentrować swoją uwagę – jest to dla nich pojęcie abstrakcyjne. Mają jednak świadomość, że jest to coś, czego nie umieją, a dorośli właściwie nie wiedzą, jak im to wyjaśnić. Metoda Eline Snel© „Uwaga, to działa!” daje im narzędzia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi, a ponadto świadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym zarówno na siebie, jak i inne osoby.

„Dzieci uczą się ćwiczyć swoją uważność: uspokoić gonitwę myśli, uchwycić i zaakceptować swoje emocje. Doskonalą bycie życzliwym dla siebie i innych. Celem ćwiczeń jest osiągnięcie spokoju, lepszej koncentracji, zrozumienia i łagodności.” - Eline Snel

KORZYŚCI TRENINGU
Skuteczność praktyki uważności została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Wykazano jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a w szczególności na obszary związane ze stresem, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi.
Główne potencjalne korzyści treningu to:
- podwyższona zdolność do koncentracji uwagi
- zwiększone poczucie własnej wartości
- wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, bólem i napięciem
- wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała
- lepsze radzenie sobie z trudnymi myślami
- łatwiejsze zasypianie
- rozwój życzliwości wobec siebie i innych
- zwiększona samoświadomość własnego ciała i umysłu

Trening jest skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat. Treści są tak dostosowane, by odpowiadać na możliwości i potrzeby uczestników w tym wieku. Poprzez wykorzystanie historyjek, wyobraźni oraz prostych ćwiczeń, dzieci otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Bardzo obrazowe hasła, jak „przycisk stop”, „siedzieć jak żaba” czy „test spaghetti” pozwalają w łatwiejszy sposób opanować różne umiejętności w zakresie uważności.


STRUKTURA TRENINGU
- 8 lekcji (1 lekcja tematyczna raz w tygodniu, 50 minut),
- codzienne 5-10 minutowe ćwiczenia utrwalające, wykonywane w domu, z rodzicem lub samodzielnie

W CZASIE TRENINGU DZIECI ĆWICZĄ:
- koncentrowanie uwagi na danej czynności/przedmiocie, utrzymywanie jej, kierowanie jej w pożądaną stronę, przenoszenie na inny obiekt,
- obserwowanie swoich emocji, odczuć z ciała, doznań smakowych, węchowych, słuchowych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego,
- nazywanie i akceptowanie własnych emocji i myśli bez oceniania ich,
- rozpoznawanie „trudnych myśli” i „trudnych emocji”, by ich nie tłumić, ale umieć dawać im życzliwą uwagę,
- akceptowanie siebie takimi jakimi są, a poprzez to rozwijanie życzliwości wobec siebie i innych.

TERMINY


11.10.2021 r. Zajęcia Pierwsze: ZAUWAŻANIE I KONCENTRACJA
18.10.2021 r. Zajęcia Drugie: Z GŁOWY DO CIAŁA
25.10.2021 r. Zajęcia Trzecie: SMAKOWANIE, WĄCHANIE, SŁUCHANIE, OBSERWOWANIE I ODCZUWANIE
08.11.2021 r. Zajęcia Czwarte: POCZUJ EMOCJE
15.11.2021 r. Zajęcia Piąte: AKCEPTACJA UCZUĆ
22.11.2021 r. Zajęcia Szóste: ŚWIADOMY RUCH
29.11.2021 r. Zajęcia Siódme: SIŁA WYOBRAŹNI
06.12.2021 r. Zajęcia Ósme: FAJNIE JEST BYĆ MIŁYM

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Łączny koszt pakietu zajęć z materiałami wynosi 650zł i obejmuje:
- 1 konsultację z rodzicem dotyczącą uczestnictwa dziecka w treningu (ok.20 min)
- 1 konsultację z dzieckiem dotyczącą uczestnictwa w treningu (ok.20 min)
- 8 tematycznych grupowych sesji treningowych, 50 min (raz w tygodniu)
- 8 mailowych informacji dla rodziców o tematyce zajęć w każdym tygodniu
- 1 książkę Eline Snel „Uważność i spokój żabki”
- 2 otwarte spotkania dla rodziców na platformie Zoom - wspólna praktyka uważności
- materiały pomocnicze
- 1 dyplom ukończenia treningu

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostaną podane dostępne terminy konsultacji:

• dla rodzica (ok. 20 min), podczas której porozmawiamy o Pani/Pana oczekiwaniach odnośnie treningu i chętnie odpowiem na pojawiające się pytania

• oraz dla dziecka (ok. 20 min) - będzie to okazja, abyśmy się nawzajem poznali, by dziecko opowiedziało, czego chciałoby się nauczyć na treningu oraz by poznało Żabę Freda, który będzie przewodnikiem podczas nauki uważności.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Email *
Telefon: *
Adres zamieszkania *
Dodatkowy kontakt (do użycia w nagłych przypadkach) *
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Do której klasy chodzi dziecko?
Czy dziecko ma szczególne trudności lub problemy zdrowotne wpływające na jego zachowanie? *
Required
Jeśli zaznaczono "tak" przedstaw krótki opis trudności.
Czy dziecko było w przeszłości lub jest obecnie pod opieką psychologa? *
Jeśli tak, to od kiedy, jaki jest powód i czy dziecko przyjmuje jakieś leki?
Czy dziecko może poświęcić 5-10 minut na codzienne ćwiczenia w domu, w czasie trwania treningu? *
Required
Dlaczego chciałbyś/chciałabyś, aby dziecko wzięło udział w treningu i czy masz jakieś oczekiwania względem treningu? *
Znam warunki organizacyjne i finansowe uczestnictwa dziecka w treningu oraz wiem, że zajęcia rozpoczną się przy zebraniu grupy min. 8 dzieci. *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że trening Metoda Eline Snel© "Uwaga, to działa!" nie jest psychoterapią ani nie zastępuje opieki medycznej. *
Required
Zostałem/am poinformowana/ny, że decyzja obejmująca przyjęcie dziecka na zajęcia i zawarcie umowy na udział w zajęciach nastąpi po rozmowie indywidualnej z rodzicem/opiekunem prawnym i dzieckiem. Trener ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na trening, jeśli uzna, że dziecko nie skorzysta z treningu. * *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że opłata za trening, w kwocie 650zł, powinna zostać przelana na wskazany rachunek bankowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. *
Required
Zostałem/am poinformowana/ny, że trening stanowi kompletny, zamknięty cykl edukacyjno-szkoleniowy i nie powinien być dzielony. Dla poprawnej realizacji usługi uczestnik powinien odbyć pełne 8 zajęć. *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że po rozpoczęciu treningu, w razie rezygnacji z niego w trakcie jego trwania, obowiązuje mnie opłata za jego całość. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk dla celów przesłania szczegółowej oferty, zapisów na zajęcia i świadczenia usług. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, które ma brać udział w zajęciach, w tym danych o stanie jego zdrowia, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach i złożonych oświadczeniach przez Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk dla celów przeprowadzenia zapisów na zajęcia i świadczenia usług. *
Required
Dane do zapisu na Trening Uważności Metodą Eline Snel© *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy