แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะอยู่หอพักแบบตลอดช่วง ช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อนและจำปาเท่านั้น)
ปิดการแจ้งความประสงค์แล้ว หากนิสิตมีข้อสอบถาม โปรดติตด่อสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy