Prijava na razpis za lokalne programe v okviru projekta ZZM 2.0 - 3 razpis
OZADJE RAZPISA
Ena od glavnih aktivnosti projekta Za zdravje mladih 2.0, katerega osnovni namen je zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladih, so programi promocije zdravja za otroke in mlade.
Posameznike in organizirane skupine želimo spodbuditi, da v svojem okolju na temo promocije zdravja pripravijo program, ki bo namenjen širši skupnosti. Zato smo pripravili razpis, s katerim imate posamezniki, predvsem pa skupine, možnost pridobiti sofinanciranje ter vsebinsko in mentorsko podporo za programe, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji.

NAMEN PROGRAMOV NA LOKALNI RAVNI
Želimo podpreti dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog pri otrocih in mladih na različnih področjih razvoja (telesnem, čustvenem itd.). Spodbuditi želimo tudi kvalitetno projektno delo mladih v skladu s smernicami projekta Za zdravje mladih, ki bodo predstavljene na usposabljanjih za promotorje zdravja. Eden glavnih namenov lokalnega programa je tudi usmerjenost navzven (kar pomeni, da mora program vključevati tudi nečlane vaših organizacij).

Rok za oddajo prijave na razpis:
ZA PRVI ROK 25. april 2019 ob 23.59 (objava rezultatov bo dne 29. april)
ZA DRUGI ROK 24. maj 2019 ob 23.59 (objava rezultatov bo dne 27. maj)

OBRAZEC ZA PRIJAVO na razpis je priloga k razpisu. Najdete ga na spletni strani www.zdravjemladih.si

Več informacij o prijavi in razpisnih pogojih lahko preberete v razpisu projekta.

Ime programa *
Vodja programa (odgovorna oseba) *
Če odgovorna oseba ni promotor zdravja, napišite še ime promotorja zdravja (osebe, ki se je udeležila usposabljanja).
Elektronski naslov odgovorne osebe *
Telefonska številka odgovorne osebe *
Na katerem usposabljanju za promotorje zdravja, je bil član vaše skupine udeležen? *
PRILOGA 1: Obrazec za prijavo lokalnega programa *
Required
Soglasje za uporabo osebnih podatkov *
Soglašam, da nosilec projekta Za zdravje mladih 2.0 – Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti, Pod kostanji 20, 3000 Celje, davčna št.: 83866817 – moje osebne in druge podatke, oddane ob prijavi na aktivnost projekta, uporablja za potrebe izvajanja projekta in koordiniranje aktivnosti (kar vključuje posredovanje kontaktnih podatkov partnerskim organizacijam projekta, trenerjem in koordinatorjem) ter jih za namene poročanja posreduje sofinancerju projekta, vključno z življenjepisom. Soglašam, da lahko nosilec in partnerske organizacije projekta moje podatke hranijo do pet let po formalnem zaključku projekta, za namene zagotavljanja projektne dokumentacije v primeru revizije. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. Po preteku zakonsko predpisanega roka hrambe projektne dokumentacije bodo osebni podatki uničeni in izbrisani iz baz nosilca projekta in partnerskih organizacij, v kolikor ne bo posameznik izrecno podal soglasja, da lahko omenjene organizacije njegove podatke hranijo in obdelujejo tudi po preteku tega roka.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of No Excuse Slovenia. - Terms of Service