Küsitlus Põltsamaa valla tehnilise taristu ja keskkonnavaldkonna hindamiseks
Põltsamaa vallas on välja töötamisel uus arengukava, mille koostamisel on võimalik kõigil kaasa rääkida.
Selleks palun täitke allolev küsitlus.
Kui soovite osaleda loosimises, siis palun andke kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)
Your answer
1. Kus on Teie kodukandis ilus koht (nimeta kuni 3 kohta)?
Your answer
2. Kus on Teie kodukandis kole koht (nimeta kuni 3 kohta)?
Your answer
3. Kus on Teie koduvallas ilus koht (nimeta kuni 3 kohta)?
Your answer
4. Kus on Teie koduvallas kole koht (nimeta kuni 3 kohta)?
Your answer
5. Palun andke hinnang 5-palli skaalal allpool toodud taristu kohta Põltsamaa vallas.
5.1. Jalg- ja jalgrattateede olemasolu:
Väga vähe
Piisavalt
5.2. Jalg- ja jalgrattateede seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.3. Asfalteeritud sõiduteede ja tänavate seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.4. Kruusateede seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.5. Teedel ja tänavatel on tänavavalgustite olemasolu:
Väga vähe
Piisavalt
5.6. Tänavavalgustuse seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.7. Lastemänguväljakute olemasolu:
Väga vähe
Piisavalt
5.8. Lastemänguväljakute seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.9. Parkide, haljasalade ja liikumisharrastuseks rohealade olemasolu:
Väga vähe
Piisavalt
5.10. Parkide, haljasalade ja liikumisharrastuseks rohealade seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.11. Avalike supluskohtade olemasolu:
Väga vähe
Piisavalt
5.12. Avalike supluskohtade seisukord:
Mitterahuldav
Väga hea
5.13. Sorteeritud pakendijäätmete kogumiskonteinerite (kollased) tihedus ja ligipääsetavus:
Mitterahuldav
Piisavalt
5.14. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olemasolu ja liitumisvõimaluste kättesaadavus:
Mitterahuldav
Piisavalt
6. Palun nimeta Põltsamaa valla investeeringu objektid all toodud taristu osas, mis vajaks lähima 5-aasta jooksul teostamist.
6.1. Teed, tänavad, jalg- ja jalgrattateed, tänavavalgustus (kuni 5 objekti):
Your answer
6.2. Lastemänguväljakud (kuni 3 objekti, võimalusel palun täpsusta ootusi, mis vanusele, mis atraktsioonid jms):
Your answer
6.3. Heakord, pargid, haljasalad, supluskohad jm (s.h. võimalusel palun täpsusta ootusi, nt kas haljasaladel peaks olema rohkem puid, põõsaid, lilli, muru jne):
Your answer
7. Muud ettepanekud valdkonna arenguvajaduste osas.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service