Dotazník k připravovanému navazujícímu magisterskému studiu
Vážení čtenáři našich stránek,

dovolujeme si vás touto cestou upozornit na náš záměr realizovat navazující magisterské studium archivnictví v denní i kombinované formě.
Zájemci o toto studium si budou moci vybrat ze dvou možností a budou volit buď studijní modul klasického archivnictví s prohloubeným studiem pomocných věd historických, nebo modul archivnictví zaměřeného na moderní trendy oboru (počítačová technika) a spisovou službu.

Máte-li potenciální zájem o toto studium, věnujte několik sekund vašeho času vyplnění následujícího dotazníku, který jsme pojali jako náš průzkum aktuálního zájmu, který může ovlivnit naše rozhodnutí.
Informace o vás (1/3)
Uveďte prosím, odkud jste. *
Další
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.