แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียนตอบแบบสอบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินขำราบ ปีการศึกษา 2563
Email address *
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ : *
นามสุกล : *
ระดับชั้น/ห้อง *
เลขที่ *
ญาติพี่-น้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกันรวมนักเรียนด้วย) *
มี
ไม่มี
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
ขณะนี้ท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัด *
บ้านเลขที่: *
หมู่ที่: *
ถนน: *
ซอย: *
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์: *
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่บ้านนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
แท็บเล็ต (Tablet) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
สมาร์ททีวี(Smart TV)สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
ครอบครัวของท่านมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบจานดาวเทียม หรือไม่ *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
Required
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้เป็นแบบใด *
ถ้ามีโปรดระบุจำนวนในช่องอื่นๆ
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
ความพร้อมของผู้ปกครอง
การดูแลนักเรียนกรณีจัดการเรียนการสอนที่บ้าน *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
ช่องทางอื่นในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองช่องทาง *
ผู้ปกครองรู้จักการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
ผู้ปกครองสามารถเปิดทีวีจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ช่องทาง(KU-band หรือ ทีวีดิจิตอล set top box) *
ผู้ปกครองสามารถเปิดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ แอพลิเคชั่น DLTV) *
คลิกลิงค์เพื่อตอบแบบสำรวจความต้องการทีวีและกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 ของ สพม.29
คลิกเพื่อเข้าลิงค์ http://dtvbox29.secondary29.go.th/
ขอขอบคุณโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ลือคำหาญวารินชำราบ. Report Abuse