Přihláška na víkend pro děti "Ať žijí duchové" od 3. - 5.11.2017 v Dětském mlýně ve Vlkovicích u Fulneku
Jako zákonný zástupce dítěte tímto prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami provozu akce, zveřejněným na webu www.eico.cz.

Dále prohlašuji, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že všechny případné změny jeho zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím pořadateliakce nejpozději v den předání dítěte. Jsem si vědom/a toho, že pořadatel akce nepojišťuje účastníky pojištěním pro cesty a pobyt.

Souhlasím s úhradou storno poplatků v případě neúčasti dítěte na akci tak, jak je pořadatel akce stanovil a jak jsou uvedeny na webu www.eico.cz.

Beru na vědomí, že v průběhu akce pořadatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronické přístroje apod. Pořadatel nedoporučuje sebou mít a používat mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.

Dítě jsem poučil/a o nutnosti dodržování pokynů vedoucích. Jsem seznámen/a s právem pořadatele vyloučit bez náhrady z akce dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení pravidel nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 24 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení střediska nebo majetku pořadatele, které mé dítě případně způsobí v době pobytu na akci svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání akce oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u předčasného odjezdu dítěte se nevyčerpaná částka nevrací.

Dávám tímto také výslovný souhlas, aby pořadatel akce zpracoval osobní údaje dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti pořadatele akce, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele akce např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Souhlas s výše uvedeným stvrzuji zasláním platby za pobyt na účet pořadatele akce dle pokynů uvedených na webu www.eico.cz.

Email address *
Příjmení dítěte *
Your answer
Jméno dítěte *
Your answer
Věk dítěte *
Your answer
Bydliště dítěte
Your answer
Zdravotní informace pro vedení akce
uvádějte případné požadavky na zvláštní péči např. omezení po úraze, alergie, diety, užívání léků - dávkování aj.
Your answer
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) *
Your answer
e-mailová adresa rodiče (zákonného zástupce) *
pro zasílání informací před nástupem na akci a potvrzení přijetí plateb
Your answer
Telefonní číslo rodiče (zákonného zástupce) *
Your answer
Chcete-li nám cokoli dalšího sdělit:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms