Економика предузећа - тест 4
Тест 4 за припрему пријемног испита из предмета "Економика предузећа"
1. Резултати рада предузећа су: *
1 point
2. Функције предузећа разврставају се: *
1 point
3. Општи рацио ликвидности представља однос између: *
1 point
4. Организација производње обухвата 2 групе припремних активности: *
1 point
5. Техничка припрема производње обухвата: *
1 point
6. Менаџер маркетинга обавља операције: *
1 point
7. Ортачко друштво је облик организације два или неколико ортака: *
1 point
8. Финансијски менаџмент је: *
1 point
9. Основна средства у материјалном облику су: *
1 point
10. Трошкови се добијају множењем: *
1 point
11. Шкарт, кало и растур материјала су: *
1 point
12. Стандардна квалификованост је она квалификованост која обезбеђује: *
1 point
13. Стандардна организација рада је она организација која обезбеђује: *
1 point
14. Серијска производња је виши облик производње од: *
1 point
15. Ритам производње може бити: *
1 point
16. Резултати пословања предузећа су: *
1 point
17. Економски принципи пословања су: *
1 point
18. Продуктивност рада је однос између: *
1 point
19. Економичност је однос између: *
1 point
20. Предузеће је: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service