Say No To 66 D - ၆၆ဃ ဖျက်သိမ်းပေး
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) အားပယ်ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်သည် အောက်ပါ အချက်များကြောင့် ထောက်ခံ လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့က ကောက်ခံနိုင်သည့် အများပြည်သူသိရှိသည့်အမှုများအနက် ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် အမှု(၇)မှုသာ ရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် အမှုပေါင်း(၆၆) မှုအထိ တိုးမြင့် လာခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန်တွင် အမှုပေါင်း (၇၃) ခု ရှိသည်ဟုလေ့လာရပါသည်။

အသရေဖျက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)အား အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်း ပေါ်တွင် ပြောဆိုရေးသားမှုများအား “အသရေဖျက်မှု” ဖြင့် အများပြည်သူအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ ထောင်ချမှုများ လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင် သိသိသာသာတိုးမြှင့်လာလျက်ရှိရာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၈၀(ခ)အရ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ပါ “အသရေဖျက်မှု” ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် “ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်” တောင်းခံသည့် အမှုပေါင်း ၁၆၆ မှုအထိ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့အထိ) ရှိကြောင်းလည်း သိရှိ ရပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (မူကြမ်း) ပြင်ဆင်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်ချက်များအပေါ် ပြေပျောက်စေနိုင်သည့် လုံလောက်သော ပြင်ဆင်ချက်များ မဟုတ်ပါ။

၁။ ပြင်ဆင်ချက် (၂) ချက်ရှိ မပယ်ဖျက်ဘဲ ကျန်ရှိသည့် ပြစ်မှု အမည်များသည်လည်း တိကျ မှု ကင်းမဲ့ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှု လွဲမှားစေနိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များသာ ဖြစ်နေသေးသည်။ ၎င်းအပြင် အဆိုပါပြင်ဆင်ချက် (မူကြမ်း) ရှိ ပုဒ်မပါ ပြစ်မှုများကို အပြစ်ပေးအရေးယူရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိရာဇသတ်ကြီးနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်က ပြင်ဆင်သည့် သက်သေခံ အက်ဥပဒေတို့တွင် လုံလောက်စွာပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

♣ ချောက်လှန့်တောင်းယူမူ (ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၈၃ မှ ၃၈၉ အထိ)
♣ အသရေဖျက်မှု (ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၄၉၉ -၅၀၁)
♣ နှောင့်ယှက်ခြင်း (ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၆၈)
♣ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း (ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၈၉၊ ၃၈၈၊ ၅၀၃)

၂။ နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးသည့်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ “အသရေဖျက်မှု”ကို ရဲအရေးပိုင်သည့် ရာဇဝတ်မှု အဖြစ်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

• ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၁၀၂ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် General Comment 34 - Freedom of Expression အရ နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားသည့် အလေ့အထကောင်းများကို ကြည့်လျင်လည်း အသရေဖျက်မှုအား ရာဇဝတ်မှုမြောက်သည့်အမှုမျိုး မဟုတ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မည်သည့် အသရေဖျက်မှုမျိုးကိုမဆို အဆိုးဝါးဆုံးသော အမှုမျိုးတွင်သာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အရေးယူမှု မျိုးကို စဉ်းစားသင့်သည်ဖြစ်ရာ အသရေဖျက်မှုမှန်သမျှကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ် ပေးခြင်းတို့သည် မည့်သို့မျှသင့်လျော်ခြင်းမရှိပေ။

၃။ “ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း” ကို ပြဆိုနိုင်သည့် အကြောင်းအရာမျိုး ပြင်ဆင်ချက်တွင် ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘဲ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ပါက ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များချမှတ် အပြစ်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုရာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိနေပါ။

၄။) ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေ (မူကြမ်း) အရ ၆၆ ဃ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရပါက အာမခံပေး “နိုင်” သည့် ပြစ်မှု ဖြစ်သည်ဟု ပြင်ဆင်လိုက်သော်လည်း အာမခံပေးနိုင်သည်ဟုသာ ရေးသားထားသောကြောင့် တရားစွဲခံရသူတိုင်း အာမခံရ၊ မရ လဲ မသေချာနိုင်ပေ။

ပုဒ်မ၆၆ဃ ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတွင် ဆက်လက်ထားရှိခြင်းသည် -

၁။) မိမိ၏လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ် ထင်မြင်ယူဆခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့်ကို ကျင့်သုံးခြင်းကို တရား စွဲဆိုနေခြင်း၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် နိုင်ငံသားသတင်းထောက် (citizen journalists) များ၊ သတင်းသမားများကို အသရေ ဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲကာ ရာဇဝတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးနေခြင်းများကြောင့် မတူကွဲပြားသောအသံများကို တိတ်ဆိတ်စေလျှက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရေးသားခွင့်ကို ထိခိုက်စေသည်။

၂။) ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရှိသင့်ရှိထိုက်သော တရားဝင်သော နိုင်ငံရေးဝေဖန်မှုများကို ရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထား ဖိနှိပ်နိုင်သောကြောင့် ဒီမိုကရေစီအလေ့အထကောင်းများ သေဆုံးစေသည်။

၃။) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စများအပေါ် ဖော်ထုတ်တင်ပြသူများအား အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲကာ ဖမ်းဆီး ထောင်ချနိုင်ခြင်းကြောင့် အစိုးရ၏အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေခြင်း၊

၄။) ဥပဒေ၏ ပြဌာန်းချက်များ ေ၀ဝါးကျယ်ပြန့်မှု၊ တိကျသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စီရင်ထုံးအားနည်းမှုတို့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု ကဲ့သိုသော ပြစ်မှုများကိုပင် အသရေဖျက်မှုဟု အမည်တပ် လက်တစ် လုံးခြား အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်ခြင်းများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ရေရှည်တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ပြည်သူလူထု၏ဘဝလုံခြုံမှုကိုပါ ထိပါးလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကို ယုံကြည်မှု ကျဆင်း စေကြောင်း တွေ့ရသည်။
သို့ပါ၍ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများအပေါ် ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေသည့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အား *
လက်မှတ် (အမည်) *
နေထိုင်သည့်မြို့နယ် *
ဆက်သွယ်ရန် Email *ရှိပါက
Petition Organized by
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy