Open Source Seeds. Registre de varietats agrícoles en codi obert

Jornada tècnica
Manresa, dilluns 9 d’abril de 2018
______________________________________________________________________________________________

Programa:

9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Xènia Torras, Responsable del projecte Esporus de
l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

9.10 h Open Source Seeds. Registre de llavors com a bé comú sota una Llicència de Codi Obert.
Sr. Johannes Kotschi, OSS

9.40 h Presentació del projecte de registre de varietats agrícoles en codi obert a Europa
Sr. Johannes Kotschi, OSS

10.00 h Precs i preguntes

10.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització:

Escola Agrària de Manresa
Finca de Can Poc Oli
Manresa


Organització:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que seran usades per informar-vos d’activitats formatives del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà del correu electrònic sia.daam@gencat.cat.