Toestemming beeldmateriaal en adresgegevens Daltonschool Oegstgeest
Beste ouder/verzorger,

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s of video's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook niet zonder toestemming van de betrokkenen beeldmateriaal plaatsen en delen op internet.

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. Het is slechts benodigd door 1 van de verzorgers het toestemmingsformulier in te vullen. We vragen uw toestemming voor de periode dat uw kind bij ons op school is ingeschreven.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiair(e) op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Dit geldt ook voor adresgegevens.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Ed Schut

Directeur
Daltonschool Oegstgeest
Email address *
Achternaam *
Your answer
Voornaam 1e kind *
Your answer
Groep 1e kind *
Voornaam 2e kind
Your answer
Groep 2e kind
Voornaam 3e kind
Your answer
Groep 3e kind
Voornaam 4e kind
Your answer
Groep 4e kind
1. Het verspreiden van uw telefoon- en adresgegevens onder de ouders van de klas(sen) van uw kind(eren). *
Het doeleinde: het delen van de telefoon- en adresgegevens van de kinderen om ouders in staat te stellen makkelijk contact met elkaar te leggen. Het gaat hier om telefoongegevens en adresgegevens. Deze worden aan het begin van het schooljaar op papier meegegeven. Heeft u al aangegeven op het inschrijfformulier dat uw telefoongegevens geheim zijn dan komt dit nummer niet op de lijst terecht.
2a. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden op ons besloten communicatieplatform Social Schools. *
Het doeleinde: informeren van ouders en leerlingen over diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten en klassenactiviteiten. De foto's zijn alleen toegankelijk voor ouders en leerkrachten met een daarvoor beschikbaar gesteld account.
2b. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden op de openbare website van de school. *
Het doeleinde: informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten en klassenactiviteiten. Foto’s worden gebruikt ter aankleding van de website om een indruk te geven wat er allemaal op school gebeurt. De foto’s zijn voor alle bezoekers van de website te zien.
2c. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden voor in de schoolgids/brochure. *
Het doeleinde: informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden. Hiernaast kan het beeldmateriaal worden gebruikt voor PR-doeleinden van de school. De schoolgids wordt als pdf op de website gezet. De foto’s in de schoolgids zijn openbaar te bekijken.
2d. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden in de (digitale) nieuwsbrief. *
Het doeleinde: informeren van ouders en leerlingen over activiteiten en ontwikkelingen op en om school.
Naam ouder/verzorger *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Daltonschool Oegstgeest. Report Abuse