Webinář - Legislativní změny pro SVJ
Zveme vás na online seminář - Změny v bytovém spoluvlastnictví (SVJ) po 1. 7. 2020

Okruhy webináře:
● změny v prohlášení vlastníka,
● práva a povinnosti vlastníka,
● převod jednotek a ručení za dluhy,
● podání návrhu na soudem nařízený prodej jednotky,
● povinné náležitosti a formy stanov,
● kompetence shromáždění,
● hlasování mimo zasedání,
● a další.

Kdy: 2. července 2020 v čase od 17:30-19:30
Kde: v pohodlí vašeho domova přes online rozhraní Zoom

Každý přihlášený obdrží unikátní link pro přihlášení se k semináři na emailovou adresu.

Cena pro přidružené členy PND: 290,- vč. DPH
Cena pro veřejnost: 490,- vč. DPH

Přihlášení na webinář je úplné až po připsání platby ve prospěch účtu PND: 257075796/0300, variabilní symbol = IČO nebo RČ (v případě fyzických osob). Po připsání platby na účet Vám bude elektronicky zaslán daňový doklad.

Každý účastník obdrží také informační materiály.
Email address *
Registrační údaje:
Přihlašuji se na webinář za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ): *
Slouží jako variabilní symbol pro účely platby a následné vystavení faktury. V případě přihlášení jako FO uveďte rodné číslo (prvních 6 číslic, tj. vše před lomítkem).
Fakturační adresa - ulice, číslo popisné *
Fakturační adresa - město: *
Fakturační adresa - PSČ: *
Účastnický poplatek:
Členství není podmínkou pro přihlášení na webinář, ale je výhodou!
Pokud jste přidruženým členem z.s. Pro náš dům, bude vám fakturován výhodnější účastnický poplatek ve výši 290,- vč. DPH na osobu.

Výběrem položky "Ano" projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Členský příspěvek pro rok 2020 je ve výši 1.210,- Kč vč. DPH.
Stanovy naleznete zde: http://www.pronasdum.cz/images/img/Stanovy_OS_PND/stanovy_os_pnd.pdf.
Výhody členství: http://www.pronasdum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Apidruene-lenstvi&Itemid=62
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na webinář jako nečlen za cenu 490,- vč. DPH.
Přidružené členství: *
Registrační číslo přidruženého člena:
Vložte v případě, jste-li již přidruženým členem. Údaj slouží pro ověření platného členství.
Příhlášené osoby:
Počet zúčastněných osob: *
Napište číslicí počet osob, které se zúčastní webináře za jeden subjekt.
Příjmení: *
Uveďte příjmení první osoby, která se zúčastní konference. Použijte diakritiku.
Jméno: *
Uveďte křestní jméno první osoby, která se zúčastní. Použijte diakritiku.
Další přihlášené osoby (příjmení, jméno)
V případě účasti více osob za jeden subjekt, uveďte jejich jména. Údaje každé osoby oddělte středníkem. Použijte diakritiku.
Emailový kontakt na další účastníky:
Slouží k zaslání unikátního linku pro přihlášení na webinář. Jednotlivé adresy oddělte středníkem.
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez udělení souhlasu není možné přihlášení dokončit.
Přihlášení na webinář považuji za závaznou objednávku. *
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Prostor pro vaše připomínky
Chcete nám něco sdělit?
A to je vše!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy