ÎNSCRIERE CURS CRED


ÎNSCRIERE CURS CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
Formularul se adresează profesorilor din învățământul gimnazial.
Programul de formare ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisa pentru toți. Formare nivel II- pentru învățământul gimnazial", acreditat prin OMEN 4737/09.08.2019, are durata de 120 ore, 30 credite profesionale transferabile.
Programul de formare se derulează gratuit în cadrul Proiectului CRED. Cursanții care îndeplinesc criteriile de prezenta vor primi, după absolvirea cursului, o subvenție de 600 lei.


Condiții obligatorii pentru înscriere: să aveți cel puțin definitivare în învățământ. Pot participa atât cadre didactice din învățământul de stat cât și particular acreditate/autorizate. Sunt eligibili si consilierii din cadrul CJRAE care predau în unități de învățământ de nivel gimnazial.

IMPORTANT! Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Biologie, ►Fizică, ► Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC.
Cursul se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED în sesiunea în care veți fi cuprinși, respectiv în anul școlar 2020-2021 sau 2021-2022. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.
Cadrele didactice care au fost deja înscrise de către unitățile școlare, se află în baza noastră de date și urmează să fie contactate la momentul începerii grupei de formare alocate disciplinei pe care o predau, nemaifiind necesar să completeze acest formular.
Email address *
NUME PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI, cu INIȚIALA tatălui) *
TELEFON *
GRAD DIDACTIC *
UNITATE ȘCOLARĂ (cu MAJUSCULE) *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
LOCALITATEA ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
ÎNCADRAREA/SPECIALITATE *
FUNCȚIE DE CONDUCERE deținute în ultimii doi ani școlari într-o unitate deînvățământ care școlarizează elevi pe nivelul de învățământ primar și/sau gimnazial, liceal *
Am înțeles că în urma depunerii acestui formular sunt de acord să fiu contactat în vederea înscrierii la cursul de perfecționare organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. *
Datele dvs. personale sunt colectate în scopul înscrierii la cursul CRED. În baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către MinisterulEducației și Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului. DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE DREPTURILE MELE CONFERITE DE REGULAMENTUL UE 679/2016, INCLUSIV DESPRE DREPTURILE PE CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LE DEȚIN, DREPTUL LA ACCES LA DATE, DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”), DREPTUL LA RESTRICȚIONARE, DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, DREPTUL LA OPOZIȚIE, DREPTUL LA RECTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE. *DA, sunt de acord! NU, nu sunt de acord! *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRED - Ministerul Educației și Cercetării. Report Abuse