Ankieta dla uczniów klas VII-VIII
Opracował zespół (R. Porzak, K. Ostraszewski, J. Pyżalski, J. Kołodziejczyk, G. Kata)
Ankieta została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce- stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”

Ankieta zmodyfikowana została dla potrzeb diagnozy w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach

Prosimy Cię o udział w badaniach, które posłużą do oceny aktualnej sytuacji uczniów w naszej szkole.
Udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i myślisz (a nie to, co myślą inni lub co wypada napisać). Prosimy, pracuj samodzielnie. Pamiętaj, to nie klasówka. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.
Dla nas jest bardzo ważne, abyś na pytania odpowiadał/a z namysłem i tak szczerze, jak to jest możliwe.

Twoje odpowiedzi są poufne, posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania wyników i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Ciebie.

Nigdy nikomu nie ujawnimy Twoich indywidualnych odpowiedzi.

Pytania mogą Cię czasem zaskoczyć, gdyż są dla osób w rożnej sytuacji i w rożnym wieku.

Przeczytaj instrukcję i dokładnie wypełnij ankietę:
Pytania odnoszą się do ostatniego roku szkolnego.
Zachowuj kolejność w odpowiadaniu na pytania.
Dokładnie czytaj pytania.
Na większość pytań należy odpowiadać zaznaczając pole przy wybranej odpowiedzi, niektóre wymagają kilku zaznaczeń lub wpisania odpowiedzi.
Odpowiadaj na każde pytanie.
.

Ankieta składa się z 52 pytań.
1. Jesteś: *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:
2. Ile masz lat? *
Podaj swój wiek.
Your answer
3. W której jesteś klasie? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych.
4. Obecnie mieszkasz (zaznacz lub wpisz właściwą odpowiedź): *
W przypadku kategorii "gdzie indziej", napisz gdzie:
5. Jaka jest Twoja aktualna sytuacja rodzinna (zaznacz lub wpisz właściwą odpowiedź): *
W przypadku kategorii "inna", napisz jaka w wykropkowanym miejscu.
6. Czy masz rodzeństwo? Zaznacz jedną odpowiedź: *
7. Jakie jest wykształcenie Twoich rodziców? Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu. *
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
nie wiem
matka
ojciec
8. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jesteś zadowolona/zadowolony z: *
bardzo zadowolony
raczej zadowolony
trochę zadowolony, a trochę niezadowolony
raczej niezadowolony
bardzo niezadowolony
osobistego poczucia bezpieczeństwa
poziomu materialnego Twojej rodziny
swojej pozycji w klasie/szkole
kontaktów z rodzicami
kontaktów z kolegami
kontaktów z nauczycielami
sposobu spędzania wolnego czasu
swojej inteligencji i zdolności
swojego wyglądu
swojego zdrowia
swojego charakteru
możliwości decydowania o sobie
możliwości rozwoju swoich zainteresowań
wyobrażeń o przyszłości
9. Jakie co najmniej wykształcenie chciałbyś zdobyć: *
10. Czy chcesz w przyszłości zawrzeć związek małżeński? Zaznacz jedną odpowiedź: *
11. Czy chcesz w przyszłości mieć dzieci? Zaznacz jedną odpowiedź:
12. Czy zależy Ci na tym, aby w przyszłości odnieść sukces w zawodzie, jaki sobie wybierzesz? Zaznacz jedną odpowiedź.
13. W jakich sytuacjach i jak często masz kontakt z rodzicami? Zaznacz przy każdym wierszu ? *
nigdy
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
spędzam czas poza domem wspólnie z rodzicami
rozmawiam z rodzicami o szkole i ocenach
rozmawiam z rodzicami o innych moich sprawach
wspólnie z rodzicami uprawiam sport lub inne ulubione zajęcia
uczestniczę w podejmowaniu przez rodziców decyzji
pomagam rodzicom w ważnych sprawach domowych
14. Ile czasu przeciętnie w TYGODNIU poza zajęciami w szkole poświęcasz na: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
0 - nie zajmuję się tym
mniej niż jedną godzinę
1 - 3 godziny
4 - 7 godzin
8 lub więcej godzin
odrabianie lekcji i przygotowywanie się do lekcji
pozaszkolną naukę języków obcych
uprawianie sportu w klubie/sekcji
własną aktywność sportową (pływanie, rower, grę w piłkę itp.)
zorganizowane zajęcia artystyczne
własną aktywność artystyczną (malowanie, pisanie, śpiewanie lub granie, taniec, fotografowanie itp.)
zbiórki harcerskie
spotkanie grup kościelnych
korzystanie z kultury poza domem (np. chodzenie na filmy, koncerty, spektakle, wystawy, itp)
czytanie książek, artykułów, wiadomości w prasie lub online
zorganizowane zajęcia informatyczne
własną aktywność informatyczną (tworzenie stron, programowanie itp.)
granie w gry (komputer, konsola), rozrywkowe korzystanie z internetu
oglądanie filmów z internetu, wideo lub TV
spotkania z przyjaciółmi, koleżankami, kolegami
chodzenie po sklepach, pobyt w centrach handlowo - rozrywkowych
inne zorganizowane zajęcia tematyczne w kołach zainteresowań, sekcjach, klubach
inne własne regularne zajęcia
15. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, jak często Twoi rodzice lub opiekunowie: *
nigdy
rzadko
czasami
przeważnie
zawsze
przed Twoim wyjściem z domu pytają, z kim się masz spotkać
pytają lub sprawdzają, na co wydajesz pieniądze
pytają o wspólne plany z przyjaciółmi
pytają dokąd idziesz, gdy wychodzisz z domu
pytają co robisz i gdzie przebywasz po szkole
16. Na ile prawdziwe dla Ciebie są poniższe stwierdzenia: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
całkowicie nieprawdziwe
raczej nieprawdziwe
trochę prawdziwe, trochę nie
raczej prawdziwe
całkowicie prawdziwe
lubię moją klasę
lubię większość nauczycieli, którzy mnie uczą
lubię moją szkołę
17. Na ile prawdziwe dla Ciebie są poniższe stwierdzenia: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
całkowicie nieprawdziwe
raczej nieprawdziwe
trochę prawdziwe, trochę nie
raczej prawdziwe
całkowicie prawdziwe
obowiązki szkolne są dla mnie bardzo ważne
nauka w szkole jest mi potrzebna, żeby lepiej zrozumieć świat
nauka w szkole pomoże mi osiągnąć moje cele życiowe
jeśli chcę osiągnąć sukces zawodowy to muszę się dobrze uczyć
18. Które z poniższych doświadczeń w kontaktach z kolegami/koleżankami ze szkoły są Ci najbliższe? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych
19. Pomyśl o uczennicach i uczniach z Twojej obecnej klasy. Przeczytaj poniższe pytania i zaznacz, jak wiele jest w klasie osób, które: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
nie ma takiej osoby
jedna osoba
mniejszość
większość lub prawie wszyscy
pożyczają Ci potrzebne rzeczy, np. zeszyty, książki, długopis, gdy tego potrzebujesz
zapraszają Cię, gdy robią coś wspólnie podczas przerwy/po szkole
zapraszają Cię na urodziny/imprezy, które organizują
pomagają Ci/ pocieszają Cię, kiedy masz problem
cieszą się razem z Tobą, kiedy coś Ci się uda
20. W jakim stopniu wychowawca Twojej klasy: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
w ogóle
w bardzo małym stopniu
trochę
w dużym stopniu
w bardzo dużym stopniu
zachęca Cię i dodaje Ci otuchy, kiedy tego potrzebujesz
troszczy się o Ciebie
służy pożyteczna informacją i radą, kiedy tego potrzebujesz
wysłucha Cię, gdy potrzebujesz porozmawiać o sprawach ważnych dla Ciebie
mówi rzeczy, które dodają Ci pewności siebie
21. Czy większość nauczycieli Twojej klasy: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
zupełnie tak nie jest
raczej nie
trochę tak jest, a trochę nie
raczej tak
jest tak w pełni
poświęca więcej uwagi dobrym uczniom
lepiej traktuje uczniów otrzymujących wyższe oceny
zwraca uwagę przede wszystkim na oceny
dba, żebyśmy rozumieli to, czego się uczymy
wierzy, że każdy może nauczyć się tego, czego się uczymy
wierzy, że na popełnionych błędach możemy się uczyć
22. Jaką miałeś ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego? *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
23. Czy w poprzednim roku szkolnym miałeś korepetycje? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
24. Jeżeli w poprzednim roku szkolnym miałeś korepetycje, wybierz i zaznacz z jakich przedmiotów. *
Proszę wybrać co najwyżej 6 odpowiedzi.
Required
25. Jak często zdarzało Ci się wagarować? Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu. *
nie zdarzyło się
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku szkolnym
razem z całą klasą opuściliśmy cały dzień
razem z całą klasą opuściliśmy pojedyncze lekcje
razem z kilkoma osobami opuściliśmy cały dzień
razem z kilkoma osobami opuściliśmy pojedyncze lekcje
samemu opuściłem cały dzień
samemu opuściłem pojedyncze lekcje
26. Gdy Twój kolega/ koleżanka namawia Cię do zrobienia czegoś, na co nie masz ochoty, co wtedy najczęściej robisz?(zaznacz jedną odpowiedź): *
27. W rożnych sytuacjach ludzie różnie myślą i reagują. Zastanów się, jak często myślisz lub działasz w podany poniżej sposób i zaznacz swoją odpowiedź. Nie zastanawiaj się zbyt długo, odpowiadaj szybko i szczerze. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
rzadko
czasami
często
prawie zawsze
zawsze
starannie planuję wykonanie zadania
działam bez namysłu
trudno mi skupić uwagę
jestem opanowana/y
łatwo się koncentruję
jestem rozważna/y
mówię rzeczy bez namysłu
działam pod wpływem chwili