Dotazník o sociálnych službách v obci Nesvady
Vážení spoluobčania,

Obec Nesvady má za cieľ vytvoriť systém služieb na miestnej úrovni, ktorý bude zodpovedať potrebám občanov obce. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a vyplnenie uvedeného dotazníka. Chceme poznať Vaše názory, návrhy a podnety, aby sme mohli čo najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, rozvíjať a rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb.

Sociálna problematika sa týka každého a preto veríme, že si nájdete niekoľko minút a dotazník vyplníte. Vaše odpovede budú použité výlučne pre potreby zhodnotenia potrieb sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný. Neuvádzajte v ňom Vaše meno. Vyznačte prosím odpovede, ktoré považujete za najvýstižnejšie, prípadne môžete odpoveď aj doplniť.
1. Pohlavie *
2. Váš vek *
3. Vzdelanie *
4. Sociálne postavenie *
5. Ako žijete? *
6. Ste občan so zdravotným postihnutím? *
(ak je vaša odpoveď áno, pokračujte otázkou č. 7 – ak nie pokračujte otázkou č. 8)
7. Máte niekoho v rodine, kto sa o Vás v prípade odkázanosti dokáže postarať?
8. Máte niekoho v rodine, kto je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby? *
9. Od koho by ste získavali informácie v prípade odkázanosti na pomoc? *
10. Považujete informácie o sociálnych službách v obci za dostatočné zrozumiteľné? *
11. Aký druh sociálnej služby v obci využívate? *
12. Aký druh sociálnej služby Vám v obci chýba, resp. predpokladáte, že by bolo potrebné ju zriadiť? (môžete vyznačiť aj viac možností) *
Required
13. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili Vy osobne? *
14. Ktorá sociálna skupina si podľa Vás zaslúži viac pozornosti? *
15. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti využili niektorú zo sociálnych služieb? *
16. Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Your answer
Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu :-)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service