แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2560
สำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ปรับปรุง
5
4
3
2
1
1 รู้/เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
3 โสตทัศนูปกรณ์
4. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ (เช่น การเดินรณรงค์)
5. กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศ
6 การจัดกิจกรรมครั้งนี้กระตุ้นให้เห็นถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่เพียงใด
7 ประโยชน์ ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ระบบอีเมล์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms