ใบงานที่ 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ง30227

จงตอบคำถามต่อไปนี้ ถ้าถูกคลิกคำว่า ถูก ถ้าผิดคลิกคำว่าผิด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question