ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06) Δημόσιας Εκπαίδευσης
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για την αναβάθμιση του επιστημονικού και επιμορφωτικού έργου που παρέχει στους συναδέλφους, συνέταξε το παρόν ερωτηματολόγιο προκειμένου να προσδιοριστούν οι γενικές και ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες και προτεραιότητες όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευτικών Αγγλικής.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, ώστε να συμβάλετε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση του έργου σας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης.
Για την εγκυρότητα αυτής της προσπάθειας, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, επιλέγοντας την απάντηση που ανταποκρίνεται περισσότερο στην επιλογή σας ή απαντώντας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, το οποίο είναι ανώνυμο, έτσι ώστε να συμβάλετε στην κοινή μας προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Υπηρεσιακή κατάσταση:
2. Τύπος σχολείου που ανήκετε (οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση):
3. Φύλο:
4. Ηλικία:
5. Διδακτική υπηρεσία (έτη):
6. Επίπεδο σπουδών:
Πτυχίο
Β’ Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Β' Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
Επιλογή πτυχίο
Επιλογή Β' πτυχίο
Επιλογή μεταπτυχιακό
Επιλογή Β' μεταπτυχιακό
Επιλογή διδακτορικό
7. Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τον εαυτό σας με βάση τις γνώσεις που έχετε για τη χρήση ΤΠΕ;
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
8. Πόσο θα σας ενδιέφερε να επιμορφωθείτε στα παρακάτω γενικά εκπαιδευτικά/ παιδαγωγικά θέματα;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς)
Αντιμετώπιση κρίσεων, περιστατικών ενδοσχολικής βίας, εκφοβισμού (bullying)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Αξιολόγηση μαθητών (αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση)
Σύνθεση σχεδίων εργασίας (π.χ. ερευνητική εργασία, projects)
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Καινοτόμων Δράσεων (π.χ. Περιβαλλοντικά/Πολιτιστικά Προγράμματα, Αγωγή Υγείας, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα: Comenius, Erasmus, eTwinning, MUN)
Διαπολιτισμική εκπαίδευση-διαχείριση ετερότητας
Δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας
Ψυχοπαιδαγωγική (π.χ. συμβουλευτική γονέων, μαθητών, εκπ/κών)
Στρατηγικές διαχείρισης εργασιακού άγχους (π.χ. Σύνδρομο Εργασιακής Εξουθένωσης)
Ειδική αγωγή
9. Πόσο θα σας ενδιέφερε να επιμορφωθείτε στα παρακάτω θέματα ειδικότητας/διδακτικής του μαθήματος;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
Διδακτική των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (π.χ. reading, speaking)
Διδακτική γραμματικής και μορφοσυντακτικών φαινομένων
Διδακτική λεξιλογίου- λεξικολογική ικανότητα
Διδακτική επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για το διδακτικό αντικείμενο
Ένταξη και διδακτική της λογοτεχνίας στη μαθησιακή διαδικασία
Αξιοποίηση των τεχνών στη διδακτική πράξη
Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διδακτική προσέγγιση CLIL
Διδακτική/διδασκαλία αγγλικής ορολογίας
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
10. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε να επιμορφωθείτε και σε τι βαθμό;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Ημερίδες επιμόρφωσης
Διημερίδες επιμόρφωσης
Θεματικά συνέδρια
Ταχύρρυθμα σεμινάρια (μια συνάντηση)
Κύκλος σεμιναρίων (σε πολλαπλές συναντήσεις)
11. Ποιές από τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης προτιμάτε και σε ποιό βαθμό;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Παρουσιάσεις/διαλέξεις
‘Διαδραστικού’ τύπου παρουσιάσεις
Σεμινάρια/ workshops (ολιγομελή)
Εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών
Μεικτό σύστημα (δια ζώσης σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών)
Προγράμματα αυτοεπιμόρφωσης
12. Τι από τα παρακάτω θα επιθυμούσατε να περιλαμβάνει η επιμόρφωση και σε τι βαθμό;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Παρουσίαση θεωρητικών εξελίξεων
Παρουσίαση καλών πρακτικών
Παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών
Πρακτικά εργαστήρια (hands-on experience)
Βιωματικές δράσεις σε φυσικό περιβάλλον
Ενεργητική συμμετοχή με παραγωγή εργασιών ή/και διεξαγωγή δειγματικών διδασκαλιών
ΙV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ XΡΟΝΟ, ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
13. Πόσο σας εξυπηρετούν τα παρακάτω χρονικά διαστήματα επιμόρφωσης;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Μόνο Σάββατο
Μόνο Κυριακή
Τα Σαββατοκύριακα
Εργάσιμες μέρες – απογευματινές ώρες
14. Πόσο θα επιθυμούσατε να διαρκεί η επιμόρφωση;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Μια ημέρα κάθε εβδομάδα για ένα μήνα
Δύο ημέρες κάθε εβδομάδα για ένα μήνα
Μια ημέρα κάθε εβδομάδα για ένα τρίμηνο
Δύο ημέρες κάθε εβδομάδα για ένα τρίμηνο
Μια ημέρα κάθε μήνα για ένα εξάμηνο
15. Ποια περίοδο του έτους θα επιλέγατε περισσότερο για να επιμορφωθείτε;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
Οποτεδήποτε στη διάρκεια του έτους
1-15 Σεπτεμβρίου
15-30 Ιουνίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service