ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2561
###อ่านคำชี้แจงก่อนเริ่มทำแบบสอบถาม###
คำชี้แจง...แบบกาารติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561
...ให้นักเรียนตอบแบบติดตามนี้ให้ครบทุกส่วน ตามความเป็นจริง
...ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ว่านักเรียนจะเลือกศึกษาหรือไม่ก็ตาม
...กรอกข้อมูลการมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในทุกๆรอบที่นักเรียนสอบผ่าน
...ถ้านักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลายสถาบันให้กรอกรายละเอียดมาด้วย
***ทั้งนี้นักเรียนสามารถแชร์แบบติดตามนี้ให้เพื่อนที่จบการศึกษาเพื่อตอบแบบติดตามนี้ได้***
QR Code แบบติดตามผลการศึกษาต่อ ม.6 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
Your answer
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service