Kysely alakoulun henkilökunnalle oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla
Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n perusopetustoimikunta toteuttaa yhdessä Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) kanssa kyselyn vanhemmille ja opettajille Vantaalaisissa kouluissa tarjottavan kolmiportaisen tuen saavutettavuudesta ja tuen riittävyydestä. Tämä kysely on tarkoitettu alakoulussa työskenteleville. Tilanteet ja järjestelyt ovat koulussa niin monenlaisia, joten kysymysten laatiminen kaikille sopiviksi oli haastavaa. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata ja voit tarkentaa vastaustasi avoimissa kysymyksissä.

Tässä kyselyssä selvitetään koulussa työskentelevien aikuisten kokemuksia ja näkemyksiä oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla. Tarkoituksena on kartoittaa laajemmin tilannetta Vantaalla, sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, joten olemme kiitollisia kaikista vastauksista. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan suunnitteluun, taustatietoina keskustelussa Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa sekä tarvittaessa kannanoton tekemiseen Vantaan kaupungin opetustoimelle. Kyselyn ensisijainen tehtävänä on antaa Vanvary:lle ja VOAY:lle tietoa tämän hetkisestä tilanteesta.

Vastaukset annetaan nimettöminä ja mikäli niistä on tunnistettavissa oppilaitos, opettaja, luokka tai oppilas tullaan nämä tiedot käsittelemään salassapidettävinä.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

1. Vastaan kyselyyn
2. Luokkataso, jolla pääasiassa työskentelen
Työskentelen
3. Työskentelen pääsääntöisesti
4. Kuinka monta oppilasta omalla luokallasi on?
Your answer
5. Luokan työrauha
Erittäin huono
Erittäin hyvä
6. Toteutuuko oppilaillesi kirjattu tuki käytännössä?
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
7. Millaista tukea oppilaasi tarvitsisivat, mikäli tuki ei ole tällä hetkellä riittävää?
Your answer
8. Saatko mielestäsi riittävästi tukea ja resursseja työhösi?
9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin millaista lisätukea kaipaisit?
Your answer
10. Onko luokassasi riittävästi aikuisia?
11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin miten aikuisten riittämätön määrä näkyy oppilaittesi koulunkäynnissä?
Your answer
12. Voimavarani riittävät työni haasteisiin.
Ei koskaan
Lähes aina
13. Työssäjaksamiseni nykytilanteessa verrattuna aiempiin vuosiin on
Parempi
Huonompi
14. Luettele työhösi liittyviä asioita, jotka kuormittavat tai toisaalta antavat voimavaroja.
Your answer
15. Miten kuormittumista voitaisiin vähentää ja työssä jaksamista tukea?
Your answer
16. Miten poikkeustilanteet tai muutokset kesken lukuvuoden näkyvät työssäsi ja onko resursseja niihin saatavilla riittävästi?
Your answer
17. Millaisia kokemuksia sinulla on Vantaalla toteutetusta erityisluokkien purkamisesta?
Your answer
18. Onko jonkun oppilaasi oikeus opetukseen jäänyt toteutumatta? Kuvaile miten.
Your answer
19. Onko koulutuksellisen eriarvoisuuden poistamiseksi annettu raha vaikuttanut koulussasi annettuun tukeen?
20. Miten rahaa on koulussasi käytetty?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms