แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป การแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ประเภทกีฬาน่าสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อการแข่งขันกีฬา
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่จัดการแข่งขัน
ความสะอาดของห้องน้ำ
ความสะอาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ความพอเพียงของอาหารและเครื่องดื่ม
รสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม
การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
การประมวลผลการแข่งขันถูกต้อง
การรายงานผลการแข่งขันรวดเร็ว
ป้ายบอกทางไปสนามแข่งขันต่างๆ ชัดเจน
ผู้ตัดสินมีความรอบรู้ทันเกมในการตัดสิน
ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยมีส่วนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบัน
กีฬามหาวิทยาลัยเสริมสร้างให้นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ
มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้จัดการแข่งขัน
การตรงต่อเวลาของฝ่ายจัดการแข่งขัน
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy