Doble accent noms aguts en ‘-e’
40 preguntes (a, b)
Tots els substantius següents han de dur accent en la 'e'. Seleccioneu una o dos caselles segons admeten accent obert, accent tancat o ambdós accents.
Pots consultar:

1. Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/

2. Gramàtica Normativa Valenciana (p. 47-48): https://goo.gl/LNsNyZ

1. m. GEOL. Primera de les dos èpoques o sèries en què es dividix el Quaternari.
2. m. VEHICLE Automòbil descapotable.
3. f. LING. Llengua comuna resultant de la unificació de certes varietats idiomàtiques.
4. adv. De la mateixa manera, igualment.
5. m. Aire que ix dels pulmons durant l'expiració.
6. m. QUÍM. El més simple dels hidrocarburs de la sèrie olefínica.
7. INFORM./ELECTR. Disc compacte.
8. m. Fingiment, simulació o acte hipòcrita.
9. m. Allò que constituïx la perfecció, especialment la perfecció moral.
10. m. BEG. Beguda estimulant de color fosc i sabor amarg que es prepara per infusió dels grans de café torrats i mòlts.
11. m. GEOL. Primera de les dos èpoques o sèries en què es dividix el Neogen
12. m. ECON. Document en què un creditor reconeix un deute i es compromet a pagar-lo en un termini fixat.
13. m. ZOOL. Mamífer primat, més alt que l'orangutan i de línies més esveltes i membres més proporcionats,
14. m. QUÍM. Líquid groguenc que s'obté en la destil·lació del petroli cru, com a fracció intermèdia entre la gasolina i el gasoli.
15. m. Pendent en talús.
16. m. Fre elèctric.
17. m. ALIM. Preparat a base de carn, fetge d'oca, d'ànec o de porc o altres ingredients.
18. pron. Pronom personal de segona persona, de tractament formal i de cortesia.
19. m. TÈXTIL Teixit de seda i or o plata en el qual els fils de metall només apareixen en una de les cares.
20. m. VEHICLE Automòbil per a dos persones amb carrosseria aerodinàmica.
21. f. Benefici graciós que es fa a algú.
22. m. ECON. Pagaré.
23. m. DANSA Dansa d'origen nord-americà que es caracteritza per la utilització de la punta i del tacó de les sabates, reforçats amb claquetes, com a elements rítmics de percussió.
24. m. QUÍM. Hidrocarbur gasós i inflamable, que s'obté quan es posen en contacte l'aigua i el carbur de calci.
25. m. ANAT. Os llarg i prim de la part externa de la cama dels vertebrats terrestres, situat al costat de la tíbia.
26. m. ALIM. Aliment cuït, fet a base d'hortalisses, llegums i, altres ingredients, triturat fins a obtindre una crema espessa.
27. adv. Quasi.
28. m. Desenfrenament.
29. MÚS. Disc fonogràfic de vinil de llarga duració, d'uns 30 centímetres de diàmetre i que gira a una velocitat de 33 revolucions per minut.
30. m. Grup de persones elegides per una assemblea, un col·lectiu o un partit per a constituir una junta que té una missió, unes funcions o unes atribucions determinades.
31. m. MÚS. Instrument musical de vent consistent en un tub de fusta de forma cònica, amb llengüeta doble.
32. m. QUÍM. Hidrocarbur cíclic aromàtic, líquid volàtil, inflamable i tòxic, obtingut per destil·lació del carbó, que s'utilitza com a dissolvent i com a matèria primera en la fabricació de colorants, de medicaments, de vernissos i d'altres productes.
33. m. GRAF. Planxa de metall, de cautxú, de plàstic o d'un altre material emmotlable o susceptible de ser gravat, on hi ha reproduïda en relleu una composició o una imatge destinada a la impressió tipogràfica o el fotogravat.
34. m. Xiquet de bolquers.
35. f. TÈXTIL Treball de malla fet amb este instrument.
36. m. Tabac en pols, especialment preparat per a aspirar pel nas.
37. m. QUÍM. Element químic metàl·lic, de símbol W i de nombre atòmic 74.
38. m. MEC. Dispositiu de fre assistit per un servomecanisme que, en determinats vehicles, especialment els pesats, permet la frenada amb un esforç mínim del conductor.
39. m. GASTR. Llesca fina i menuda de pa sobre la qual es disposa una porció xicoteta de menjar, generalment salat, que se sol servir com a aperitiu.
40. m. GEOL. Última de les tres èpoques o sèries en què es dividix el Paleogen, situada entre l'Eocé i el Miocé.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ValenLínia - (Re)cursos de Valencià.