Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet
Lp. Noorteühenduse juht

Palume Teil osaleda Tori valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Tori vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Noorteühingutele. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Teie arvamus on Tori valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.
Küsimused on esitatud 2019/2020 õppeaasta kohta.

Andmeid kogutakse kuni 05,juunini 2020.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda sügisel 2020 Tori valla kodulehel.
Uuringu kontaktisik on noorsootöö nõunik Erika Nõmm erika.nomm@torivald.ee, telefon 5154 337
1. Teie organisatsiooni nimi on ...
2. Mis on Teie organisatsiooni põhitegevusvaldkond?
3. Kas Teie organisatsiooni põhitegevus on valdavalt seotud… Võib valida mitu varianti!
4. Mis aastast Teie organisatsioon Tori vallas tegutseb?
5. Kui suur on Teie organisatsiooni registreeritud liikmete arv Tori vallas?
6. Milline on Teie organisatsiooni liikmete vanus Tori vallas? Võib valida mitu varianti!:
7. Kui paljud Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on Tori valla elanikud vanuses 7-26 aastat? Palun kirjuta ainult arv.
8. Kui paljud Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on Tori valla elanikud vanuses üle 27 aastat? Palun kirjuta ainult arv.
9. Kui palju Tori valla noori on orienteeruvalt 2019 aasta jooksul kokku osalenud Teie organisatsiooni tegevustes? Palun kirjuta ainult arv!
10. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on vanuses kuni 26 aastat (kirjuta arv):
11. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on vanuses 27 aastat ja vanemad (kirjuta arv):
12. Kohalikus omavalitsuses on Teie organisatsiooni liikmete seas poisse/mehi (arv):
13. Kohalikus omavalitsuses on Teie organisatsiooni liikmete seas tüdrukuid/naisi (arv):
14. Teie organisatsiooni tegevuspiirkond (asula) (loetelu vastavalt kohalikule omavalitsusele) on:
Clear selection
15. Kas Teie organisatsiooni tegevused ja üritused on suunatud:
Clear selection
16. Kui tihti toimuvad Teie organisatsioonis tegevused (kokkusaamised, üritused jne)?
Clear selection
17. Kas Tori vald on eelneva aasta jooksul toetanud Teie noorteühingut järgnevalt:
Jah
Ei
Ei oska öelda
Rahaliste püsitoetustega
Ühekordsete rahaliste vahenditega
Ruumide rendivaba kasutamisega
Ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega
Noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega
Transpordikulude hüvitamisega (nt. mõne üritusega seoses)
Mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega
Sidevahendite (nt telefon) tasuta kasutamisega
Arvuti tasuta kasutamisega
Tasuta koolituste/nõustamisega
Kodulehekülje tasuta majutamisega serveris
Clear selection
18. Kas Teie organisatsioon oli 2019 aastal kaasatud mõnesse Tori valla töörühma, komisjoni, foorumisse, ümarlauda, arvamuse kujundamisse, küsitlusse vms arutelusse? Kui jah siis kirjuta töörühma nimetus reale Muu.
Clear selection
19. Palun hinnake oma organisatsiooni ja Tori valla vahelist koostööd.
Clear selection
20. Kas Teie organisatsioon esitas 2019 aastal kohalikule omavalitsusele ettepanekuid, pöördumisi nt õigusaktide, noorteühingute rahastamise, noorte tegevuste, noorte ürituste vms kohta?
Clear selection
21. Juhul, kui Teie ettepanekud eeldasid kohaliku omavalitsuse tagasisidet, siis kas Teile vastati mõistliku aja jooksul?
Clear selection
22. Palun kirjeldage oma organisatsiooni ootusi Tori vallale 2020 aastal.
23. Mida Teie organisatsioon suudab pakkuda Tori vallale 2020 aastal?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy