แบบทดสอบออนไลน์ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ต1.3 ตัวชี้วัด ม3/2 เรื่อง  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกดปุ่มหน้าข้อความที่เลือก
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำข้อสอบถูกต้อง 6 ข้อขึ้นไป (ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
4. ใส่ข้อมูล อีเมล ชื่อ - สกุล และโรงเรียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

Email *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ชื่อ สกุล *
ใส่คำนำหน้า เช่น เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว
โรงเรียน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1.