ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YENİ MEZUN ANKETİ
Sevgili Meslektaşlarımız;

Aşağıda dolduracağınız “Yeni Mezun Anketi” Bölümümüzün Sürekli İyileşme Programı içinde değerlendirilmek üzere geliştirilmiş olup, değerlendirmedeki katkılarınız, Bölümümüz öğrencilerinin daha etkin bir Kimya Mühendisliği Eğitimi almasına yönelik büyük önem taşımaktadır.

Anketimizin birinci bölümü, kişisel bilgilerinizden; ikinci bölümü, Bölümümüzde uygulanan Kimya Mühendisliği Programının, Evrensel Mühendislik Programından beklenen kriterlere ulaşılıp ulaşılamadığını sorgulayan eğitim amaçlarımız ve program çıktıları bölümünden, son bölümü ise eğitimin iyileştirilmesini amaçlayan genel sorulardan oluşmaktadır.

Katkılarınız için teşekkür eder, meslek hayatınızda başarılar dileriz.

Kimya Mühendisliği Bölümü
Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Adınız Soyadınız
Your answer
Bölüme Giriş Yılınız
Your answer
Mezuniyet Yılınız
Your answer
E-posta adresiniz
Your answer
İletişim Telefonu
Your answer
EĞİTİM AMAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kimya Mühendisliği programı ile kazandığı altyapıyı kullanarak mesleki kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren
Mesleki ve toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı, yenilikçi ve çevreci çözümler üretebilen
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilgi seviye ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yer alan
Meslek yaşamlarında girişimci veya liderlik rolleri üstlenebilen
PROGRAM ÇIKTILARININ (PÇ ler) DEĞERLENDİRİLMESİ
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi.
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemleri için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
Bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
En az bir yabancı dil bilgisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlama ve çözme yetisi.
Çağın sorunları hakkında bilgi.
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi.
GENEL SORULAR
1) Mezun olunca ne yapmayı planlıyorsunuz?
2) Lisansüstü çalışmayı hangi alanda yapmak istersiniz?
3) Çalışmak için bir firmaya başvurdunuz mu?
4) Herhangi bir firmadan teklif veya kabul aldınız mı?
5) Kimya Endüstrisinde, aşağıda belirtilen etkinlik alanlarından en çok hangisinde çalışmayı istiyorsunuz?
6) Siz karar vermiş olsaydınız eğitiminizi aşağıdakilerden hangisi ile almış olmak isterdiniz?
7) Yaptığınız stajların size hangi mertebede yararlı olduğuna inanıyorsunuz?
8) Bölümünüzün akademik kadrosu eğitim, öğretimi yürütme açısından hangi mertebede yeterli olduğuna inanıyorsunuz?
9) Öğrenci-öğretim üyesi iletişiminin nasıl olduğuna inanıyorsunuz?
10) Derslerde izlenen öğretim yöntem ve tekniklerini hangi mertebede yeterli olduğuna inanıyorsunuz?
11) Bir mezun olarak, öğrenim gördüğünüz bölümdeki eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik öneriniz varsa lütfen belirtiniz:
Your answer
12) Bölümünüzü yakın bir arkadaşınıza tavsiye etme konusunda ne kadar isteklisiniz?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms