KÜSIMUSTIK VII-IX ÕPILASTELE
Suhted koolis
Meie koolis on sõbralik õhkkond *
Meie klassi õpilaste vahel on head suhted *
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted *
Kommentaarid
Your answer
Info liikumine koolis
Mina tean, mis koolis toimub *
Koolis toimuva kohta saan infot *
1 - ei saa sealt üldse infot
2
3
4
5 - põhiline infoallikas
kooli juhtkonnalt
klassijuhatajalt
kooli kantseleist
õpilasesinduselt
sotsiaalmeedia (Facebook)
kooli koduleheküljelt
infostendilt
e-koolist
muust kohast
Kommentaarid
Your answer
Õppetöö läbiviimine
Tunnid on põnevad *
Koolist saan eluks vajalike teadmisi *
Õpin igal õhtul keskmiselt… *
Kommentaarid
Your answer
Koolikeskkond
Kooli ruumides on hea olla *
Meie koolis ... *
Meie koolis reageeritakse kiusamisele *
Koolis on head tingimused… *
1 - ei nõustu üldse
2
3
4
5 - nõustun täielikult
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks
käsitöötundide läbiviimiseks
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks
Olen rahul toitlustamisega meie koolis *
Kommentaarid
Your answer
Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla *
Soovitan meie kooli õppima tulla *
Lõpetuseks
Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kärdla Põhikool. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms