הרשמה לפרויקט "חינוך להתיישבות" - תשע"ט
תיאור כללי:
פרויקט ההתיישבות הוא ליבת השותפות האסטרטגית בין הקק"ל למועצת המכינות שמטרתה יצירת תהליך ארוך טווח שיביא להתיישבות מנהיגותית של בוגרי מכינות בנגב, בגליל ובירושלים. משימה זו תוכל להצליח רק אם היא תהיה תוצר של תהליך עקבי, מכונן ואינטנסיבי שיתחיל בחשיפה, חינוך והטמעת הנושא בשנת א' של המכינה. ולכן, מועצת המכינות ותנועת בארצנו יסייעו למכינות שמעוניינות להטמיע תכנית חינוכית שנתית בנושא התיישבות משימתית במכינה.

מכינות שיעמדו בקריטריונים להלן, יזכו לסבסוד תכנית הלימודים, בכפוף לביצוע.

כללי החלוקה יתפרסמו בהמשך. הסכום הכללי המוקצה לחלוקה הינו 450,000 ₪, בכפוף לאישור תקציב תשע"ט.
מועד תשלום משוער: סוף 2019, על בסיס ביצוע בתשע"ט, ובכפוף לחתימת חוזה עם קק"ל ל2018.

**ההרשמה לפרויקט בטופס זה עד ה-31.7.18**

**מועד הגשה אחרון מעודכן: 12.1.19**

לשאלות ניתן לפנות לגלעד זילברשטיין: 052-3919133 | Gilad@mechinot.org.il

פרטי ממלא הטופס
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
תפקיד במכינה *
Your answer
טלפון נייד *
Your answer
כתובת אימייל *
Your answer
פרטי המכינה
שם המכינה *
האם מכינה כללית או תורנית *
איזה שלוחה תשתתף בפרויקט? *
מספר החניכים המשתתפים בפרויקט *
בכל השלוחות יחד
Your answer
העברת השיעור במסגרת המערכת הקבועה *
Required
מידע נוסף לגבי השתתפות המכינה שחשוב לציין
במידה וקיים
Your answer
קריטריונים לזכאות
1. שיעור שבועי לחניכים (לכל הפחות 10 שיעורים בשנה, שעתיים אקדמיות כל אחד) שיעסוק בנושאים הבאים: התיישבות בארץ ישראל בראיה היסטורית, התיישבות משימתית/התיישבות כשליחות, פריפריה גיאוגרפית וחברתית, קהילות וקהילתיות.
• כל מכינה תצטרך להגיש תכנית לימודים לאישור ועדת ההיגוי, שתכלול את הנושאים שהוצגו בסעיף 1. תפותח מקראה שתוכל לשמש ככלי עזר לשיעורים.
• הסיורים והשיעורים יעסקו בסוגיות בתחום ההתיישבות וקהילות, למעט סוגיית מיקום ההתיישבות, ויתמקדו בהתיישבות בכערך וכמשימה.
• יש להוכיח ניסיון קודם (אקדמי/ניסיון בשדה) של המרצה/ים בהעברת תכנים בנושא.
• עדיפות לשילוב בתכנית של בוגרי מכינות העוסקים בהתיישבות ואנשי קהילות ותיקים- אשר יוכלו להוות מודל להשראה לחניכים.
מועד השיעור השבועי *
מועד השיעור השבועי במערכת השנתית (יום ושעה קבועים לאורך השנה)
Your answer
פורום השיעור השבועי *
באיזה פורום יועבר השיעור השבועי (כלל המכינה / קבוצתי / אחר)
Your answer
תכנית הלימודים *
פרט/י את תכנית הלימודים הכללית המתוכננת כרגע. תכנית הלימודים צריכה לכלול לפחות 10 שיעורים, העוסקים בחמשת נושאי הליבה של התכנית. כלומר- תכנית הלימודים תורכב לפחות משני שיעורים על כל אחד מנושאי הליבה של הקורס:1) ההתיישבות בא"י בראיה היסטורית 2) למה התיישבות בשנות ה-2000 3) פריפריה גיאוגרפית וחברתית 4) קהילות וקהילתיות 5) התיישבות משימתית/התיישבות כשליחות (פרט מול כלל)
Your answer
תכנית הלימודים *
אישור ההשתתפות הסופית בתכנית בכפוף להגשת תכנית הלימוד המלאה לועדת ההיגוי, שתכלול את הנושאים שהוצגו בסעיף הקודם - שליחת סילבוס עד ה-1/10/18. תכני המקראה שתפותח ותישלח למכינות ישולבו במסגרת תכנית הלימודים ככלי עזר לשיעורים לכל מכינה. הסיורים והשיעורים יעסקו בסוגיות בתחום ההתיישבות וקהילות, למעט סוגיית מיקום ההתיישבות, ויתמקדו בהתיישבות כערך וכמשימה.
Required
מרצה התכנית
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
רקע המרצה וניסיון קודם (אקדמי / ניסיון בשדה) בהעברת תכנים בנושא *
Your answer
טלפון *
Your answer
אימייל *
Your answer
2. יום סיור אחד לפחות, בגליל או בנגב, (בהיקף של 6 ש' לפחות) לחניכים, בנוסף לשיעורים.
הסיור יעסוק במרכיבי התוכן המרכזיים של התכנית: התיישבות משימתית, פריפריה, קהילות וקהילתיות, מעורבות חברתית וכו'.
המקראה תכלול הצעות ואפשרויות לסיורים ואנשי קשר במגוון מקומות בארץ
תכנית כללית לסיור לחניכים *
Your answer
תאריך יום הסיור ששובץ בתכנית השנתית של המכינה *
MM
/
DD
/
YYYY
3. 2 הרצאות אורח לפחות (2 ש' אקדמיות כל אחת), בנוסף לשיעורים.
המקראה תכלול רשימה של הצעות למרצים אורחים ואנשי קשר רלוונטיים לתכנית.
עדיפות לשילוב בתכנית של בוגרי מכינות העוסקים בהתיישבות ואנשי קהילות ותיקים שבחרו להשתקע בפריפריה אשר יוכלו להוות מודל להשראה לחניכים.
הרצאת אורח 1 - המרצה *
Your answer
הרצאת אורח 1 - נושא ההרצאה ותוכן מרכזי *
Your answer
הרצאת אורח 1 - ניסיון קודם או רקע רלוונטי של המרצה בנושא *
Your answer
הרצאת אורח 1 - מועד ההרצאה כפי שנקבע בתכנית השנתית *
MM
/
DD
/
YYYY
הרצאת אורח 2 - המרצה *
Your answer
הרצאת אורח 2 - נושא ההרצאה ותוכן מרכזי *
Your answer
הרצאת אורח 2 - ניסיון קודם או רקע רלוונטי של המרצה בנושא *
Your answer
הרצאת אורח 2 - מועד ההרצאה כפי שנקבע בתכנית השנתית *
MM
/
DD
/
YYYY
4. השתתפות בהכשרה ייעודית למרצים שינחו את השיעורים, שיעסוק בתכני המקראה ויתר מרכיבי התכנית.
יתקיימו 3 ימי עיון והכשרה לתכנית לאורך השנה, המיועדים לשני אנשי צוות מכל מכינה: המרצה המנחה את השיעורים ואיש צוות נוסף מדרג ניהולי (מנהל/ת חינוכי/ת, ראש/ת שלוחה, מנהל/ת מכינה, ראש/ת מכינה). ימי ההכשרה יערכו במועדים הבאים: יום א' 7.10, ינואר ומאי.
התחייבות להשתתפות שני אנשי צוות בהכשרה לתכנית *
Required
מרכיבים נוספים בתכנית
5. העברת שיחה לחניכים ע"י ראש המכינה או דמות חינוכית מובילה אחרת, בנושא חשיבות נושא ההתיישבות בפריפריה, ברבעון הראשון של השנה.

6. אזכור נושא ההתיישבות ביום הורים כיעד לבוגרים בנושא בפתיחת השנה, או דוכן בנושא.

7. השתתפות צוות המכינה בסיורים שתערוך המועצה במסגרת התכנית

8. השתתפות 80% מחניכי המכינה במחקר מלווה, במידה ויתקיים.

*תיעוד וצילום השיעורים והסיורים ושליחת התוצרים בדיווח המסכם בסוף השנה.

התחייבות לביצוע מרכיבי התכנית הנוספים *
Required
האם יש מידע נוסף לגבי השתתפות המכינה בתכנית "לימודי התיישבות" השנה שחשוב לציין?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service