АНКЕТНА КАРТА
Настоящата Анкетна карта е създадена да проучи мнението на местното население на община Сандански с цел развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията.
Анкетата е анонимна. Обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на последващи препоръки, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.

Благодарим за отделеното време и внимание!

Вие сте *
Възраст *
Статус *
Професионална област
Your answer
Образование *
Вашият настоящ адрес е: *
Каква е Вашата оценка за качеството на живот в община Сандански? *
ниска
висока
Моля оценете какво е значението на всяко от изброените звена за качеството на живот във вашето селище в момента: *
няма никакво отношение
незначителна роля
има отношение
има значителна роля
изключително важна роля
нямам мнение
Европейски съюз
Държавна администрация
Областна администрация
Общинска администрация
Местен бизнес
Чуждестранен бизнес
Регионални и местни медии
Неправителствени организации
Културни институции, организации, творци
Местните хора
Чужденци, живеещи в община Сандански
Tуристи
Според Вас кои са най-добре работещите стопански отрасли в община Сандански? *
Възможни са повече от един отговор
Required
Как оценявате влиянието на туризма върху развитието на община Сандански и региона? *
В какво, според Вас, се изразява влиянието на туризма в община Сандански и региона? *
Възможни са повече от 1 отговор
Required
Какво е мнението Ви за развитието на туризма в община Сандански? *
Общи впечатления и наблюдения за местния туристически сектор *
Силни страни
Слаби страни
Принос към цялостното икономическо развитие на общината
Добра координация между местните власти и туристическия бизнес
Маркетинг и реклама
Организиране на събития (фестивали и др.) с потенциал да привлекат туристи
Наличие на достатъчно информация за възможностите за туризъм в региона
Разнообразни ресурси за развитието на туризъм
Създадени туристически атракции
Разнообразен туристически продукт
Туристическа инфраструктура (хотели, места за хранене и развлечение, др.)
Пътна инфраструктура и достъпност
Какво може да се подобри по отношение на предлагането на туристически услуги? *
Възможни са повече от 1 отговор, до 3
Required
Според Вас, в каква степен са развити на територията на община Сандански и региона следните видове туризъм: *
не се развива подобен тип туризъм
би било добре, ако започне да се развива
сега започва да се развива
не добре развит
средно развит
развива се, но има какво още да се желае
много добре развит
не съм запознат/а
Бизнес (конгрес, семинар, тийм билдинг)
Винен
Еко, природолюбителски
Екстремен, приключенски
Конен
Креативен
Кулинарен
Културен
Лечебен, оздравителен, СПА и балнео
Ловен
Развлекателен
Религиозен
Селски
Спортен
Събитиен, фестивален
Трекинг (пешеходен) и колоездене
Хоби-туризъм
Според Вас в каква степен се използват следните туристически ресурси: *
не се използват изобщо
не се използват добре
има какво още да се желае
използват се добре
използват се много добре
нямам мнение
Климат/ въздух
Минерални води
Природни забележителности
Местни занаяти и творчески потенциал
Фолклор и култура
История и културни забележителности
Как оценявате културния живот на територията на община Сандански? *
Проявявате ли интерес към организираните културни събития от Община Сандански? *
От къде получавате информация за случващите се културни събития в община Сандански? *
Как оценявате рекламата на културните събития в региона?
Според Вас, какво е влиянието на културните събития върху качеството на живот в община Сандански? *
Възможни са повече от 1 отговор
Required
Според Вас могат ли културните събития да влияят върху изграждането на цялостен положителен имидж на дестинацията? *
А към настоящия момент влияят ли? *
Според Вас могат ли културните събития да повлияят устойчивото развитие на туризма в региона?
Забележки, коментари, препоръки
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms