Adverbis de posició i de direcció

40 preguntes (a, b, c...)

  Determina què expressen els adverbis següents.

  Pots consultar diverses obres: Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/ Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/ Gramàtica Normativa Valenciana (p. 223-227): https://goo.gl/xBctPV
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question