IV Przerwa na czytanie - formularz zgłoszenia szkoły/placówki
Ogólnopolska akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2019 r.
Chcemy pobić nasz ubiegłoroczny rekord, który wyniósł 21 904 czytające osoby na przerwie ze 129 placówek województwa lubuskiego. Dołączcie do NAS!
Organizator akcji:
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 20a
66-400 Gorzów Wlkp.
Dokładna nazwa szkoły/placówki i miejscowość *
Your answer
Dokładny adres szkoły/placówki *
(Nazwa miejscowości/ nr budynku/ nazwa ulicy/ kod pocztowy miejscowości)
Your answer
Województwo *
Required
Numer telefonu szkoły/placówki *
Your answer
Adres e-mail szkoły/placówki *
Your answer
Dane osobowe *
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Łokietka 23, w którego strukturach znajduje się Biblioteka Pedagogiczna, przy ulicy Łokietka 20a. 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl, tel: (95)721-61-10 lub adres e-mail: wom@womgorz.edu.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl, tel. kom.: 509-517-118, lub adres e-mail: iod@womgorz.edu.pl 3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych. 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy w chwili podpisania Formularza, następnie przez okres 1 roku od wypełnienia formularza. 5. Zebrane dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani przekazywaniu poza obszar Polski,czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach osoby której dane dotyczą do: dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; sprostowania (poprawiania) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7. Wiem , że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service