Monografia naukowa "Wiedza i innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu"
Publikacja jest jednym z czterech etapów projektu European Business Alliance Forum – międzynarodowego projektu, którego inicjatorem jest stowarzyszenie studencko - absolwenckie współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu - Polish Entrepreneurship & Leadership Society.

Osoby zainteresowanie mogą złożyć artykuł naukowy napisany samodzielnie bądź też w duecie. Akceptowane będą artykuły dotykające obszary tematyczne opisane w zaproszeniu do udziału w monografii. Do każdego z obszarów zaproponowano zestaw zagadnień oraz możliwych problemów zidentyfikowanych w ramach każdego z nich. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje!

Warunkiem akceptacji artykułu naukowego jest wypełnienie poniższego formularza.


Organizatorzy: Polish Entrepreneurship & Leadership Society, European Business Alliance Forum, SKN Pecuna Moderna
Imię: *
Nazwisko: *
Status autora: *
Nazwa reprezentowanej instytucji naukowej/przedsiębiorstwa *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
Adres do wysyłki monografii w wersji drukowanej: *
Zgłaszany artykuł został/zostanie: *
Imię i nazwisko współautora (jeśli dotyczy)
Proponowany tytuł artykułu: *
Abstrakt artykułu (250-500 wyrazów). Należy wskazać główny cel artykułu oraz cele szczegółowe. Ponadto należy określić hipotezę badawczą, metodę jej weryfikacji i wykorzystywane przy tym narzędzia badawcze. W końcowej części abstraktu należy wskazać wnioski i wyniki badań. Abstrakt powinien również zawierać wyjaśnienie związku wybranego tematu z motywem przewodnim monografii - w jaki sposób innowacje technologiczne przekładają się na wzrost gospodarki i rozwój biznesu? *
Jestem zainteresowany/a otrzymaniem następującej liczby egzemplarzy w wersji drukowanej: *
Faktura: *
Dane do faktury
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów monografii naukowej w zakresie niezbędnym dla celów realizacji monografii naukowej, w szczególności w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem monografii naukowej *
Uwagi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy