แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสำรวจวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดสำนักการคลังในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service