Анкета "Педагогічні теорії"

Шановні колеги! Дайте будь ласка відповіді на поставлені запитання та оцініть наведені твердження, на основі власного досвіду. З якими елементами педагогічних теорій та методами навчання Ви знайомі і використовуєте на практиці?
  Розвиток теоретичного мислення у учнів (L.Vygotski, V.Davydov)
  Елементи теорії конструктивізму (J.Peaget, S.Papert)
  Елементи теорії бехівіоризму  і програмованого навчання (J.B. Watson, B.Skinner)
  Елементи операціоналізації цілів навчання (S.B. Bloom, J.S. Brunner, L.Talyzina, L.Galpierin)
  Елементи теорії коннективизму (G.Simmens)
  Модульне навчання
  Метод проектів
  Міжпредметні лінії
  Проблемне навчання
   Індивідуалізація навчання 
  Диференційоване навчання
  Особистісно-зорієнтований підхід
  Самостійне навчання
  Групове навчання
   Навчання у співробітництві 
  Проєктування процесу навчання
  Навчання в контексті майбутньої професійної діяльності
  Освітні ігри
  Please enter one response per row
  ICT
  E-learning
  MOOC
  Cloud Computing
  Please enter one response per row