Заявление за кандидатстване за работни места по Програма "Старт на кариерата"
Уважаеми кандидати,
Ако Виe сте: на възраст до 29 години (ненавършени до 18.10.2019 г.), притежавате висше образование, по което не сте придобил/а трудов стаж, регистриран/а сте в дирекция "Бюро по труда" като търсещо работа лице, то може да кандидатствате за работа по Програмата "Старт на кариерата" чрез настоящото електронно заявление.
Участието в Програмата е възможност да придобиете първия си трудов стаж по специалността си чрез 9-месечна работа в публична администрация, а и да продължите да работите в същото ведомство, след този период.
Вие можете да намерите 3-те най-подходящи и съответстващи на Вашата специалност работни позиции, измежду 1989 работни места, разкрити в централни ведомства и техните териториални поделения. Подробна информация за всяко от тях можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта в рубриката Програма "Старт на кариерата" в Списък - Квота за заетост в централни ведомства.
В срок до 18.10.2019г. включително, можете да подадете в дирекция „Бюро по труда” по регистрация Заявление за кандидатстване по Програмата, в което да посочите до три работни места, две от които може да бъдат за един и същ работодател, дори това да е централно ведомство и неговите териториални структури.
В същия срок можете да подадете и по електронен път Вашето Заявление чрез настоящия формуляр.
За завършеното висше образование (издадена диплома), както и за липсата на трудов стаж по специалността ще бъде извършена служебна проверка в регистрите на МОН, НАП, НОИ и др. при спазване на нормативите и правилата за защита на личните данни и конфиденциалната им обработка.
В случай, че не притежавате все още диплома, то ще е необходимо да докажете завършеното образование чрез представяне не по-късно от 25.10.2019 г. в Дирекция "Бюро по труда" на Уверение, Академична справка или друг документ, от който да са видни специалността и завършената степен на висше образование.
До участие в подбора/интервю с работодател се допускат само кандидати, които отговарят на посочените по-горе условия. Към работните места се насочват само одобрени от работодателите младежи, които към момента на насочване са регистрирани като безработни в дирекция "Бюро по труда".
Желаем Ви успех!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service