Enkät om Nejlikan
Detta är en kort enkät om hur du som läser Nejlikan upplever tidningen och handlar om hur du upplever tidningens utseende och innehåll.
OBS!
Använder du mobiltelefon eller surfplatta när du svarar finns en risk att bara ett eller ett par svarsalternativ i taget visas. Rotera mobiltelefon eller surfplattan till liggande position. Då syns fler eller alla svarsalternativ.
Bakgrund
Några korta frågor om din bakgrund.
Enligt din definition är du...
Endast ett (1) svarsalternativ är möjligt.
Required
Är du medlem i Vänsterpartiet?
Är du medlem i en eller flera av organisationerna väljer du den du huvudsakligen är engagerad i.
Required
Vilka nummer av Nejlikan har du läst?
Flera svar är möjliga.
Required
Utseendet
Några frågor om grafisk formgivning och sättning.
Hur upplever du Nejlikans utseende?
Hur ställer du dig till följande påståenden?
Instämmer inte alls
Instämmer delvis inte
Instämmer delvis
Instämmer helt
Jag tycker att valet av teckensnitt/typsnitt gör tidningen lättläst.
Jag tycker att storleken på texten är för liten.
Jag tycker att tidningens upplägg är bra.
Jag tycker att tidningen är snygg.
Jag tycker att tidningen är stökig/förvirrande.
Övrigt om utseendet (skriv fritt)
Vill du utveckla något av dina tidigare svar eller finns det något du vill säga om tidningens utseende? Du kanske har ett tips du vill ge som kan förbättra tidningen?
Your answer
Innehållet
Några frågor om innehållet i tidningen.
Hur upplever du Nejlikans innehåll?
Hur ställer du dig till följande påståenden?
Instämmer inte alls
Instämmer delvis inte
Instämmer delvis
Instämmer helt
Jag tycker att tidningen använder för svåra ord.
Jag tycker att innehållet i tidningen har rätt inriktning.
Jag tycker att mycket innehåll jag vill se i tidningen saknas idag.
Jag tycker att tidningen stämmer överens med mina förväntningar.
Övrigt om innehållet (skriv fritt)
Vill du utveckla något av dina tidigare svar eller finns det något du vill säga om tidningens innehåll? Du kanske har ett tips du vill ge som kan förbättra tidningen?
Your answer
Nejlikans nyhetsbrev
Dessa frågor rör Nejlikans nyhetsbrev och ska inte sammanblandas med partiföreningens Medlemsnytt som skickas ut varje torsdag.
Nejlikans nyhetsbrev (ej Medlemsnytt)
I samband med ett nytt nummer av Nejlikan skickas ett nyhetsbrev ut till alla medlemmar i Vänsterpartiet Umeå.
Hur upplever du Nejlikans nyhetsbrev?
Hur ställer du dig till följande påståenden?
Instämmer inte alls
Instämmer delvis inte
Instämmer delvis
Instämmer helt
Jag tycker att nyhetsbrevet ger en bra sammanfattning av tidningens innehåll.
Jag tycker att nyhetsbrevet är för långt.
Jag tycker att nyhetsbrevet är snyggt.
Jag tycker att nyhetsbrevet ger ett stökigt/förvirrande intryck.
Finns det något du vill tillägga om nyhetsbrevet?
Your answer
Övrigt
Upptryckning
Idag är tidningen primärt digital. Hur skulle du föredra att läsa tidningen?
Finns det något du vill tillägga som inte frågats om tidigare?
Your answer
Tack för dina svar!

Vänligen,
Daniel Nyström

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms