Ankieta dotycząca zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w Małopolsce
Drodzy Rodzice,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi diagnozę zapotrzebowania rodzin na NIANIĘ do opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
W związku z powyższym, zwracamy się do Rodziców dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia z prośbą o wypełnienia poniższej ankiety.

Państwa odpowiedzi będą w pełni anonimowe. Wyniki diagnozy pomogą przygotować projekt, którego celem będzie rozpowszechnianie usług niań na terenie Województwa Małopolskiego.

Przewidywany czas wypełniania to około 10 min.

1. Ile mają Państwo dzieci? *
Proszę wpisać liczbę dzieci
Your answer
2. W jakim wieku jest/ są Państwa dziecko/ dzieci:
Proszę podać informację o wieku wszystkich dzieci. Jeżeli mają państwo więcej niż jedno dziecko w tym samym przedziale wiekowym - proszę wybrać odpowiednią opcje (np. dwoje dzieci). Jeżeli nie posiadają Państwo dziecka w danym wieku - proszę zaznaczyć opcję "nie mamy dzieci w tym wieku".
nie mamy dzieci w tym wieku
jedno dziecko
dwoje dzieci
troje dzieci
czworo dzieci
pięcioro lub więcej dzieci
do 20 tygodnia życia
powyżej 20 tygodnia życia do 12 miesięcy
powyżej roku - do 3 lat
powyżej 3 lat
3. Którą z form opieki nad dzieckiem do lat 3 uważają Państwo za najlepszą? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
4. Czy korzystają Państwo aktualnie z jakichkolwiek form opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3? *
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
Required
5. Jeżeli nie korzystają Państwo z opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, czy niani - proszę napisać dlaczego:
UWAGA: Jeżeli w poprzednim pytaniu (nr 4) odpowiedzieli Państwo, że korzystają Państwo ze żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna , czy niani - proszę pominąć to pytanie i przejść dalej do wypełniania kolejnego pytania (nr 6).
Your answer
6. Jeżeli korzystają Państwo z opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to proszę wskazać ile godzin dzienne? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
7. Jeżeli korzystają Państwo z opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to proszę wskazać jakie ponoszą Państwo koszty z tym związane: *
Proszę wskazać koszty miesięczne ponoszone w związku z opieką nad jednym dzieckiem wybierając jedną odpowiedź
8. Jeżeli korzystają Państwo z opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to czy dostrzegają Państwo potrzebę zmiany dotychczasowej formy opieki na nianię w najbliższej przyszłości? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
9. Jeżeli dostrzegają Państwo potrzebę zmiany dotychczasowej formy opieki na nianię, to proszę wpisać czym ona jest podyktowana?
Your answer
10. Jakie widzą Państwo korzyści z opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię? *
Proszę wpisać
Your answer
11. Jakie musiałyby być spełnione warunki, żeby zdecydowali się Państwo na nianie? *
Proszę wpisać
Your answer
12. Ile godzin dziennie byliby Państwo zainteresowani opieką niani nad dzieckiem: *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
13. Proszę określić maksymalną wysokość środków finansowych, które mogliby Państwo przeznaczyć na opłaty związane z opieką niani nad dzieckiem: *
Proszę wskazać koszty miesięczne w związku z opieką nad jednym dzieckiem wybierając jedną odpowiedź
14. Czy byliby Państwo skłonni ponosić większe koszty za zatrudnienie niani (indywidualna opieka), niż za żłobek, klub dziecięcy, czy dziennego opiekuna? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
15. Gdyby byliby Państwo skłonni ponosić większe koszty za zatrudnienie niani (indywidualna opieka), niż za żłobek, klub dziecięcy, czy dziennego opiekuna, to proszę wskazać o ile więcej: *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
16. Jaka jest Państwa obecnie sytuacja:
Proszę podać informację o obojgu rodzicach
przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielski
przebywam na urlopie wychowawczym
jestem osobą pracującą
jestem osobą bezrobotną poszukującą pracy /zarejestrowana w urzędzie pracy
jestem osobą nieaktywną/ bierną zawodowo (inną niż na urlopie wychowawczym)
Mama
Tata
17. Jeżeli któryś z rodziców jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (bezrobotną lub bierną zawodowo), to czy zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem niani spowodowałoby podjęcie przez Pana/ią pracy? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
18. Czy mieszkacie Państwo w Małopolsce? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
19. Miejscem Państwa zamieszkania jest: *
Proszę wybrać jedną odpowiedź
20. Proszę napisać w której gminie znajduje się miejscowość, w której Państwo mieszkacie: *
Proszę wpisać
Your answer
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms