نظرسنجی از بیماران بستری
Sign in to Google to save your progress. Learn more
نام بخش را انتخاب کنید
Clear selection
۱. ویزیت روزانه توسط پزشکان انجام می گیرد؟
Clear selection
۲. نحوه برخورد و رفتار پزشکان و ارائه اطلاعات موردنیاز به بیمار شما چگونه بوده است؟
Clear selection
۳. پرستار رفتار محترمانه با شما داشته اند
Clear selection
۴. در هر شیفت پرستار مراقب شما، خود را معرفی می کند؟
Clear selection
۵. پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش، دستبند شناسایی، زنگ احضارو ... را انجام دادند؟
Clear selection
۶. پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش لازم را به شما دادند؟
Clear selection
۷. پرستاران بخش در موارد مورد نیاز به موقع بر بالین شما حضور می یافتند؟
Clear selection
۸. پرستاران حریم خصوصی شما را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند؟
Clear selection
۹. پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... شما بوده اند؟
Clear selection
۱۰. پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات و توضیحات لازم را به شما می دهند؟
Clear selection
۱۱. برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریتان، اقدامات لازم را انجام می دهند؟
Clear selection
۱۲. نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی چگونه است؟
Clear selection
۱۳. نحوه برخورد و راهنمائی پرسنل انتظامات و نگهبانی چگونه بوده است؟
Clear selection
۱۴. نحوه برخورد پرسنل و فرآیند پذیرش چگونه بوده است؟
Clear selection
۱۵. امکانات تأسیساتی ( تهویه، سرمایش، گرمایش، نور، آسانسور) چگونه بود؟
Clear selection
۱۶. کیفیت خدمات هتلینگ (مانند: تخت، تعویض به موقع لباس بیماران و ملحفه) چگونه بود؟
Clear selection
۱۷. نظافت سرویس های بهداشتی، بخش و بیمارستان چگونه بوده است؟
Clear selection
۱۸. کیفیت غذای بیمارستان (از نظر طعم و مقدار و ...) چگونه بوده است؟
Clear selection
۱۹. در صورت وجود هر گونه نارضایتی از بیمارستان، با نحوه دسترسی به مسئول رسیدگی به شکایات آشنا می باشید؟
Clear selection
۲۰. ارزیابی کلی شما از خدمات بیمارستان چگونه می باشد؟
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy