Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання
20 responses
Loading...
Loading responses…
Освітньо-професійна програма (спеціальність), за якою Ви навчаєтесь?
No responses yet for this question.
На початку вивчення навчальної дисципліни чітко презентовано її зміст, систему та критерії оцінювання.
No responses yet for this question.
Строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання розміщуються на офіційному вебсайті навчального закладу.
No responses yet for this question.
Форми контролю різноманітні, зрозумілі, цікаві, нестандартні
No responses yet for this question.
Система накопичення балів зрозуміла, доступна та прозора
No responses yet for this question.
Оцінювання знань, умінь та навичок об’єктивне та адекватне
No responses yet for this question.
Науково-педагогічними працівниками здійснюється аргументація та коментування отриманих програмних результатів навчання
No responses yet for this question.
Механізми та процедури контрольних заходів дозволяють повторне проходження форм контролю.
No responses yet for this question.
У навчальному закладі передбачена процедура оскарження результатів контрольних заходів.
No responses yet for this question.
Назвіть форми контрольних заходів, які дозволяють найбільш результативно перевірити досягнення програмних результатів навчання
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.