แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ” ของงานทะเบียนและประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. งานทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การขอหนังสือรับรอง การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา
2. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy